Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 13 mùa Thu, chương trình CNQT

smallLargeLarger

No

ID

Midtest (100)

Pj (10)

Resit Final test (100)

Tổng điểm cuối cấp độ 4 - lần 2

Lis/25

Rd/25

Wr/25

Sp/25

Total/ 100

1

10160240

45.00

7.00

10

15

12

13

50.00

51.00

2

10160333

45.00

7.75

0

0

0

0

0.00

Cheating

3

10170003

40.50

7.30

9

8.5

7.5

10

35.00

39.90

4

10170017

40.00

6.80

17.5

11.5

4

10

43.00

44.90

5

10170018

6.5

12

10

12

40.50

40.50

6

10170022

39.50

6.40

10

9

7.5

11

37.50

40.55

7

10170030

42.00

5.75

12

14.5

12.5

12

51.00

50.00

8

10170033

51.50

7.70

7.5

7.5

6

10

31.00

39.70

9

10170301

59.50

7.95

11.5

17

11.5

19

59.00

61.15

10

10170303

61.00

6.10

12.5

17.5

14

15

59.00

59.60

11

10170304

55.50

6.75

12.5

14

11.5

14

52.00

54.25

12

10170305

47.50

5.20

8

8

11

11

38.00

41.30

13

10170309

57.50

6.80

11.5

11

5.5

14

42.00

47.70

14

10170320

51.00

3.10

0

1.5

0

0

1.50

14.35

15

10170321

76.00

7.70

21.5

19.5

16.5

19

76.50

76.45

16

10170324

39.50

6.60

6.5

10.5

9.5

12.5

39.00

41.80

17

10170339

55.50

7.30

12.5

12.5

11

14

50.00

53.40

18

10170341

52.50

7.30

12

14.5

10.5

13

50.00

52.80

19

10170343

50.50

8.15

8

13.5

11

19

51.50

54.30

20

10170351

45.00

8.40

6.5

13

9

10

38.50

44.35

21

10170363

42.50

8.10

5.5

12.5

10

13

41.00

45.30

22

10170364

43.50

6.10

12.5

15.5

12

10

50.00

50.00

23

10170367

49.00

4.95

8

13.5

14

15

50.50

50.10

24

10170368

70.00

7.45

12

15.5

11.5

17

56.00

60.65

25

10170372

32.50

5.95

2.5

9.5

9

10

31.00

34.15

26

10170378

44.50

0.00

11.5

11.5

10

13

46.00

41.10

27

10170383

52.00

6.00

10

14

13

13

50.00

51.40

28

10170388

49.50

7.70

8.5

11.5

6

13

39.00

44.90

29

10170389

50.00

5.00

11

14

12

13

50.00

50.00

30

10170394

47.50

6.80

6.5

9

7.5

10

33.00

39.40

31

10170396

52.50

5.40

5

7

9

12

33.00

39.00

32

10170397

60.00

6.00

11

10.5

6.5

14

42.00

47.40

33

10170402

54.00

8.00

10

14

14

12

50.00

53.80

34

10170404

70.00

5.45

13.5

16.5

15

13

58.00

60.05

35

10170414

46.50

7.50

5

8

8

12.5

33.50

40.25

36

10170418

60.00

7.45

15

13.5

9

12.5

50.00

54.45

37

10170419

54.50

7.20

13

13

11.5

12.5

50.00

53.10

38

10170420

54.00

7.05

9

14

11

17

51.00

53.55

39

10170426

62.50

6.80

17

14.5

11.5

14

57.00

59.20

40

10170431

32.50

4.85

7

9

10

11

37.00

37.25

41

10170432

54.00

6.85

10.5

14

11.5

14

50.00

52.65

42

10170433

39.00

5.20

14

16.5

11

11

52.50

50.00

43

10170434

51.50

7.00

10.5

13.5

13.5

12.5

50.00

52.30

44

10170436

43.50

7.50

10

15

12.5

12.5

50.00

51.20

45

10170439

55.00

5.50

10

15

9

18

52.00

52.90

46

10170441

37.50

7.30

11

12.5

12.5

14

50.00

50.00

47

10170442

40.50

6.85

11.5

12

12.5

14

50.00

50.00

48

10170444

44.47

6.15

10

12.5

11.5

16

50.00

50.04

49

10170446

51.53

6.58

11

16.5

10

12.5

50.00

51.88

50

10170453

49.00

5.70

14

14.5

12.5

9

50.00

50.50

51

10170454

49.47

7.65

11.5

12

13.5

13

50.00

52.54

52

10170461

49.47

6.05

10.5

12

11.5

16

50.00

50.94

53

10170467

56.50

5.80

9.5

12.5

10

18

50.00

52.10

54

10170475

52.00

5.75

11

14

11

14

50.00

51.15

55

10170478

48.50

5.85

6.5

8

8

15

37.50

41.80

56

10170482

56.50

7.25

10

12.5

10.5

17

50.00

53.55

57

10170488

42.50

4.40

6.5

7

6

12

31.50

34.95

58

10170490

47.00

7.00

8.5

15

14.5

15

53.00

53.50

59

10170491

55.00

5.35

10

16.5

11

19

56.50

55.90

60

10170496

46.00

7.10

11

13.5

12.5

13

50.00

51.30

61

10170497

37.00

7.45

12

11.5

11.5

15

50.00

50.00

62

10170499

44.50

6.55

6

9.5

10

13

38.50

42.40

63

10170502

48.50

7.10

10

13.5

13.5

13

50.00

51.80

64

10170504

41.00

5.60

6.5

9

7.5

13

36.00

39.00

65

10180034

59.00

5.90

18.5

17.5

16.5

19

71.50

67.75

66

10180063

56.00

5.10

13.5

7

8.5

13

42.00

45.70


Lưu ý:

- Đối với sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế... đã đạt yêu cầu trong kỳ thi tiếng Anh cấp độ 4: Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo về “Lịch tập huấn cho giai đoạn BTEC HND” trên Website của Viện. Buổi tập huấn dự kiến được tổ chức vào ngày 14/8/2018.

- Đối với sinh viên học ngành Ngân hàng Tài chính đã đạt yêu cầu trong kỳ thi tiếng Anh cấp độ 4: Sinh viên lưu ý theo dõi lịch học môn Toán Kinh tế trên Website của Viện (Lớp bắt đầu tuần 6/8/2018).

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 4, sinh viên cần làm đơn bảo lưu kết quả học tập giai đoạn tiếng Anh đến tháng 1/2019 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 17/8/2018). Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 4 cùng khóa 14 mùa Xuân (lớp bắt đầu tuần đầu tháng 10/2018), hoặc đăng ký thi lại cùng khóa 14 mùa Xuân (dự kiến tuần cuối tháng 12/2018), hoặc nộp kết quả IELTS 6.0 trước 31/12/2018 để được xét vào học chuyên ngành.

- Đối với sinh viên đã bảo lưu học tập học kỳ trước, đăng ký tham gia thi lại cấp độ 4 cùng khóa 13 mùa Thu nhưng chưa đạt yêu cầu, sinh viên cần làm đơn đăng ký học lại cấp độ 4 cùng khóa 14 mùa Xuân (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 17/8/2018).

- Viện khuyến khích những sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 4 trực tiếp đến chương trình để được tư vấn cụ thể hơn về kế hoạch học tập tiếp theo.


Số lượt đọc:  1090  -  Cập nhật lần cuối:  03/08/2018 10:59:03 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.361.433