Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 14 mùa Xuân.

smallLargeLarger

Lưu ý:

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 3, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập:

+ Sinh viên có thể làm đơn bảo lưu kết quả học tập đến tháng 3/2019 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 26/10/2018). Sinh viên có thể đăng ký thi lại cấp độ 3 cùng khóa 14 mùa Thu (dự kiến tuần cuối tháng 3/2019), hoặc nộp kết quả IELTS 5.5 trước 26/3/2019 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 4.

+ Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 3 cùng khóa 14 mùa Thu (lớp bắt đầu 17/12/2018).

+ Đối với sinh viên đã bảo lưu đăng ký thi lại tiếng Anh cấp độ 3, hoặc đã học lại tiếng Anh cấp độ 3 nhưng chưa đạt yêu cầu, sinh viên cần liên hệ chủ nhiệm chương trình (giờ hành chính tại phòng Ban Đại học, Viện ĐTQT) để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.


TT

MSSV.

Midtest (100)

Pj (10)

Resit Final Test (17102018)

Tổng điểm cuối cấp độ 3/ 100

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr1 (10)

Wr2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10160243

42.00

5.10

7.5

10.0

8.0

5.0

2.0

9.0

41.50

42.55

2

10170006

11.0

4.0

8.5

5.0

3.0

12.0

43.50

43.50

3

10170010

5.5

4.5

6.0

5.0

5.0

12.0

38.00

38.00

4

10170021

42.00

6.25

9.5

12.0

8.0

6.0

4.0

11.0

50.50

50.00

5

10170025

39.50

11.5

5.5

5.5

5.0

4.0

11.0

42.50

41.90

6

10170026

10.0

8.0

9.0

5.0

6.0

12.0

50.00

50.00

7

10170027

8.0

10.0

10.0

5.0

5.0

12.0

50.00

50.00

8

10170380

11.0

3.5

9.5

4.5

4.0

10.0

42.50

42.50

9

10170401

52.50

6.40

11.5

10.0

11.5

6.0

5.5

11.0

55.50

55.75

10

10170407

13.5

8.5

11.5

6.0

5.0

13.0

57.50

57.50

11

10170438

41.00

5.10

4.0

6.0

7.5

6.0

4.0

11.0

38.50

40.25

12

10170456

7.5

6.0

8.0

4.0

4.0

9.0

38.50

38.50

13

10170470

41.00

5.30

7.0

4.5

7.0

5.0

4.0

10.0

37.50

39.75

14

10180006

34.00

7.05

7.0

7.0

4.0

4.0

5.0

10.0

37.00

39.75

15

10180007

43.00

6.45

9.0

10.0

8.0

5.0

5.0

13.0

50.00

50.05

16

10180009

38.50

5.05

7.5

6.0

7.0

4.0

3.0

11.0

38.50

39.70

17

10180010

35.00

6.65

10.0

9.0

12.0

5.0

5.0

11.5

52.50

50.40

18

10180014

35.50

6.45

10.0

10.0

10.0

6.0

5.0

11.0

52.00

50.00

19

10180019

49.00

7.30

8.0

7.0

9.0

7.0

6.0

13.0

50.00

52.10

20

10180021

32.00

7.30

7.5

3.5

7.0

2.0

3.0

10.0

33.00

36.80

21

10180022

39.00

6.85

10.0

9.0

9.0

5.5

5.5

11.5

50.50

50.00

22

10180025

45.00

5.05

11.0

8.0

13.5

5.0

5.5

13.0

56.00

53.25

23

10180026

69.00

7.25

13.5

10.0

9.0

4.5

5.0

8.0

50.00

56.05

24

10180027

21.00

0.00

6.0

7.0

12.0

4.0

0.0

0.0

29.00

24.50

25

10180033

29.00

6.65

7.0

6.0

9.5

5.0

5.0

9.0

41.50

41.50

26

10180037

32.00

6.45

4.5

2.5

7.0

5.0

4.0

9.0

32.00

35.25

27

10180042

37.50

6.40

7.5

5.5

11.0

5.0

5.0

10.0

44.00

44.70

28

10180045

31.00

6.35

7.0

5.5

4.0

4.0

5.0

5.0

30.50

33.90

29

10180046

35.50

7.30

8.0

5.5

7.5

5.0

5.0

11.0

42.00

43.80

30

10180047

28.50

6.45

7.5

2.5

2.0

3.0

3.0

6.0

24.00

28.95

31

10180049

35.00

6.90

9.5

9.0

11.0

6.0

6.0

10.0

51.50

50.00

32

10180062

26.00

6.40

5.5

3.5

6.0

4.0

4.0

11.0

34.00

35.40

33

10180341

25.00

6.40

6.0

4.5

6.0

4.0

2.0

9.0

31.50

33.45


Số lượt đọc:  696  -  Cập nhật lần cuối:  19/10/2018 05:27:40 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.620