Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 14 mùa Xuân

smallLargeLarger

TT

MSSV.

Midtest (100)

Progress test/ 100

Lis (20)

Use (20)

Rd (20)

Wr1 (10)

Wr2 (10)

Sp (20)

Total (100)

Tổng hợp cuối TA cấp độ 2/ 100

1

10170403

58.0

63.44

13.5

11.5

11

5

5

10

56.00

57.14

2

10180001

40.5

56.88

10.5

8.5

7

5

5

9

45.00

45.29

3

10180005

35.5

51.88

9

7

5

6

5

7

39.00

39.59

4

10180006

39.5

82.19

13

11

14

6

6

11

61.00

58.82

5

10180007

53.5

55.31

13

14.5

15

7

6

13

68.50

64.18

6

10180009

52.0

44.06

13

12

15

5

5

11

61.00

57.51

7

10180011

32.5

52.81

10

9

6

6

4

11

46.00

43.98

8

10180014

48.5

63.75

14.5

8

13

6

5

13

59.50

57.73

9

10180017

47.0

67.19

9

12

12

6

6

11

56.00

55.32

10

10180018

47.0

71.25

13

10

13

5

5

10

56.00

55.73

11

10180021

47.5

59.69

13

12

12

6

5

10

58.00

56.07

12

10180022

47.5

55.63

9

9

12

6

6

10

52.00

51.46

13

10180024

41.5

43.44

13.5

11

13

5

5

10

57.50

52.89

14

10180027

53.0

78.13

11

11.5

12

6

5

10

55.50

57.26

15

10180035

70.0

74.38

16.5

6

17

7

6

18

70.50

70.79

16

10180036

51.0

50.94

9.5

13

12

5

3.5

7

50.00

50.29

17

10180037

48.0

58.13

11

11

12

6

5

7

52.00

51.81

18

10180043

43.0

71.56

10.5

10.5

13

5

3

8

50.00

50.76

19

10180044

43.5

47.19

13

11

12

6

5

9

56.00

52.62

20

10180045

40.0

54.69

12

11.5

11.5

6

4

7

52.00

50.00

21

10180047

43.5

59.38

12

9.5

13

6

4

7

51.50

50.69

22

10180052

52.5

48.13

9

9.5

16

5

4

11

54.50

53.46

23

10180056

52.0

65.00

5

7.5

12

6

5

9

44.50

48.05

24

10180059

54.5

70.31

13.5

9.5

12

7

5

12

59.00

59.23

25

31/10/1998

73.0

69.06

6

13.5

15

7

6

15

62.50

65.26

26

07/09/1998

41.0

56.88

9.5

13

9

5

5

10

51.50

50.00


- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập: Sinh viên có thể làm đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh đến tháng 10/2018 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 8/6/2018). Sinh viên có thể đăng ký học lại cấp độ 2 cùng khóa 14 mùa Thu (dự kiến lớp bắt đầu vào ngày 1/10/2018), hoặc nộp kết quả IELTS 6.0 trước 28/9/2018 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 4.


Số lượt đọc:  594  -  Cập nhật lần cuối:  01/06/2018 03:08:16 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.943.860