Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Thu

smallLargeLarger

No

ID

Midtest (100)

Total Progress Test /100

Resit Final Level 2

Tổng hợp cuối TA cấp độ 2 lần 2 /100

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr 1 (10)

Wr 2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10170004

50.0

46.25

10.0

11.0

10.0

4.5

3.0

12.0

50.5

50.00

2

10170006

30.5

55.63

12.0

11.0

11.0

5.0

3.5

12.0

54.5

50.00

3

10170026

41.0

54.06

7.5

10.5

15.0

5.5

4.5

11.0

54.0

51.41

4

10170029

39.0

53.13

6.5

12.0

15.0

5.5

4.0

11.0

54.0

50.91

5

10170312

53.5

61.25

12.5

13.5

15.0

6.0

1.0

13.0

61.0

59.53

6

10170327

65.0

72.19

12.0

15.0

17.0

6.0

6.5

13.0

69.5

68.87

7

10170332

68.5

66.88

13.5

16.0

17.0

4.0

6.0

10.0

66.5

66.94

8

10170372

41.5

56.88

10.0

9.5

12.0

4.0

5.0

11.0

51.5

50.04

9

10170399

26.5

45.94

6.5

8.0

14.0

4.5

5.0

10.0

48.0

43.49

10

10170401

67.0

40.94

12.0

10.5

16.0

5.5

4.5

10.0

58.5

58.44

11

10170403

37.5

59.69

8.5

10.5

15.0

5.0

0.0

8.0

47.0

46.37

12

10170413

38.5

54.06

10.0

11.5

17.0

5.5

1.5

8.0

53.5

50.56

13

10170427

45.0

47.81

10.0

12.5

11.0

6.0

5.0

10.0

54.5

51.93

14

10170438

46.0

60.63

15.5

9.5

18.0

4.0

4.0

8.0

59.0

56.56

15

10170457

38.0

51.25

6.5

9.5

12.0

4.0

1.0

10.0

43.0

42.83

16

10170477

8.0

66.88

12.5

11.0

16.0

5.0

6.0

13.0

63.5

52.74


- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập:

+ Sinh viên có thể làm đơn bảo lưu kết quả học tập đến tháng 5/2018 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 22/12/2017). Sinh viên có thể đăng ký thi lại cấp độ 2 cùng khóa 14 mùa Xuân (dự kiến trung tuần tháng 5/2018), hoặc nộp kết quả IELTS 5.0 trước 11/5/2018 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 3.

+ Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 2 cùng khóa 14 mùa Xuân (dự kiến lớp bắt đầu 5/3/2018).

Số lượt đọc:  590  -  Cập nhật lần cuối:  14/12/2017 05:13:06 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.835