Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 13 mùa Xuân - chương trình Cử nhân Quốc tế

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kết quả kỳ thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 13 mùa Xuân như sau:

TT

ID

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr1 (10)

Wr 2 (10)

Sp(20)

Total (100)

1

10160007

18.00

6.50

9.00

3.00

5.00

12.00

53.50

2

10160012

11.50

3.50

7.00

3.00

3.50

7.00

35.50

3

10160024

8.50

10.50

6.00

4.00

5.00

9.00

43.00

4

10160028

11.50

5.00

5.00

3.00

2.00

10.00

36.50

5

10160029

8.50

8.00

6.00

4.00

2.50

8.00

37.00

6

10160051

11.50

4.50

10.00

5.00

4.50

11.00

46.50

7

10160104

18.00

5.50

7.50

4.50

2.00

12.00

49.50

8

10160107

14.00

8.50

10.00

3.00

3.00

9.00

47.50

9

10160109

16.00

7.50

7.50

4.00

3.00

12.00

50.00

10

10160129

14.00

8.00

9.00

4.00

1.50

12.00

48.50

11

10160130

19.50

4.00

20.00

4.00

5.00

13.00

65.50

12

10160202

18.00

8.00

8.50

1.00

5.00

9.00

49.50

13

10160209

11.50

5.50

5.00

4.00

4.00

11.00

41.00

14

10160211

16.00

7.50

9.00

3.00

1.50

13.00

50.00

15

10160231

9.50

5.00

10.00

3.00

3.50

8.00

39.00

16

10160235

11.50

9.00

9.00

3.00

3.50

10.00

46.00

17

10160238

6.00

5.00

8.00

5.00

3.00

12.00

39.00

18

10160241

7.50

8.00

11.50

6.00

3.50

10.00

46.50

19

10160245

12.00

7.00

7.50

3.50

1.00

10.00

41.00

20

10160250

12.00

8.50

11.50

6.00

4.50

10.00

52.50

21

10160270

12.00

7.50

7.50

4.00

5.00

12.00

48.00

22

10160284

14.00

8.00

5.00

4.00

6.50

11.00

48.50

23

10160285

9.50

7.50

6.00

5.00

1.50

8.00

37.50

24

10160300

15.00

6.00

7.50

4.00

5.00

10.00

47.50

25

10160309

12.50

5.00

9.00

3.00

3.50

10.00

43.00

26

10160317

10.50

5.00

10.00

3.00

5.50

8.00

42.00

27

10160330

17.50

6.50

9.00

3.00

4.00

11.00

51.00

28

10170001

15.00

6.50

9.00

3.00

5.00

9.00

47.50

29

10170002

8.50

6.50

8.50

3.00

2.50

11.00

40.00

30

10170007

12.00

10.50

9.00

6.00

4.50

12.00

54.00

31

10170008

4.50

4.50

5.00

4.00

1.50

9.00

28.50

32

10170009

17.00

4.50

11.00

5.00

1.00

9.00

47.50

33

10170011

14.00

8.50

6.00

3.00

3.00

12.00

46.50

34

10170016

8.50

4.00

7.00

3.00

3.00

9.00

34.50

35

10170018

12.00

7.00

7.00

3.00

4.00

11.00

44.00

36

10170019

12.50

6.50

7.50

3.00

5.00

9.00

43.50

37

10170020

12.00

7.00

7.50

3.00

4.00

8.00

41.50

38

10170030

11.50

5.00

4.50

2.50

4.00

10.00

37.50

39

10170036

15.50

4.50

7.50

3.00

1.50

11.00

43.00

40

10170321

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

10170443

19.50

9.50

11.00

5.00

4.50

11.00

60.50

42

10170447

17.50

7.50

3.50

3.00

1.50

10.00

43.00


Lưu ý: Nhằm hỗ trợ sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 13 mùa Xuân có định hướng học tập và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi cuối cấp độ, Viện tổ chức buổi tư vấn học tập và chữa bài thi giữa cấp độ dành cho sinh viên, thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức, Viện sẽ thông báo trên Website của Viện và qua Chủ nhiệm lớp để báo đến sinh viên.
Số lượt đọc:  481  -  Cập nhật lần cuối:  08/12/2017 03:16:31 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.813