Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 3, khóa 13 Mùa Xuân, chương trình CNQT

smallLargeLarger
Lưu ý: Viện tổ chức buổi tư vấn học tập và chữa bài thi dành cho sinh viên khóa 13 mùa Xuân vào lúc 10h00 sáng thứ 6 ngày 1/9/2017. Địa điểm: Phòng học 305, D2, ĐHKTQD.

TT

ID

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr (20)

Sp (20)

Total (100)

1

10160009

4.00

7.00

10.00

10.00

11.00

42.00

2

10160104

9.50

9.00

8.00

11.00

13.00

50.50

3

10160129

7.00

9.50

8.00

6.00

10.00

40.50

4

10160202

Abs

5

10160205

5.50

9.00

10.00

11.00

8.00

43.50

6

10160209

4.00

8.00

14.00

9.00

12.00

47.00

7

10160231

7.00

7.00

8.00

11.00

10.00

43.00

8

10160235

5.50

10.50

9.00

8.00

9.00

42.00

9

10160238

7.00

5.00

9.00

12.00

11.00

44.00

10

10160243

8.00

9.00

4.00

8.00

6.00

35.00

11

10160245

5.00

8.50

7.00

10.00

8.00

38.50

12

10160270

6.50

10.00

8.00

8.00

6.00

38.50

13

10160288

5.00

13.00

7.00

9.00

12.00

46.00

14

10160317

5.50

12.00

3.00

11.00

10.00

41.50

15

10160330

9.00

10.00

17.00

11.00

11.00

58.00

16

10160331

7.00

7.50

15.00

9.00

11.00

49.50

17

10160337

5.00

7.50

7.00

6.00

9.50

35.00

18

10170001

7.00

10.00

11.00

10.00

11.00

49.00

19

10170002

5.00

8.00

12.00

10.00

8.00

43.00

20

10170003

5.50

9.00

13.00

8.00

7.00

42.50

21

10170005

9.00

6.50

9.00

8.00

8.00

40.50

22

10170007

6.50

11.00

16.00

12.00

11.00

56.50

23

10170008

8.00

8.00

4.00

11.00

9.00

40.00

24

10170009

7.00

9.00

9.00

7.00

10.50

42.50

25

10170011

9.00

12.50

10.00

12.00

11.00

54.50

26

10170013

6.50

6.50

9.00

11.00

12.00

45.00

27

10170016

7.00

8.00

5.00

10.00

11.00

41.00

28

10170017

5.00

5.50

9.00

8.00

10.00

37.50

29

10170018

9.00

6.00

3.00

9.00

11.00

38.00

30

10170019

5.00

9.00

11.00

10.00

14.00

49.00

31

10170020

5.50

11.00

8.00

13.00

9.00

46.50

32

10170021

6.50

8.50

3.00

9.00

9.00

36.00

33

10170022

3.00

8.00

7.00

9.00

13.00

40.00

34

10170028

5.50

8.50

11.00

7.00

10.00

42.00

35

10170030

7.00

8.50

6.00

9.00

10.00

40.50

36

10170033

8.00

10.50

11.00

8.00

10.00

47.50

37

10170036

10.50

9.00

13.00

10.00

11.00

53.50Số lượt đọc:  439  -  Cập nhật lần cuối:  30/08/2017 03:28:49 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.559.270