Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 1 - lớp BTTA - khóa 14 mùa Thu

smallLargeLarger
- Sinh viên xem kết quả môn học theo Mã số sinh viên (ID).
- Trong tuần 3/12/2018, Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức buổi chữa bài thi và tư vấn học tập dành cho sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 14 mùa Thu. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo qua kênh Chủ nhiệm lớp để thông báo tới sinh viên.

No

ID

Lis (20)

Rd (20)

UsE (20)

Wr (20)

Sp (20)

Total (100)

1

DBTAK140001

12.5

9.0

4.5

7.0

10.0

43.00

2

DBTAK140003

10.5

12.0

13.0

14.0

9.0

58.50

3

DBTAK140004

14.0

14.5

12.5

9.0

9.0

59.00

4

DBTAK140005

13.5

12.0

10.0

10.0

8.0

53.50

5

DBTAK140006

9.5

18.5

11.5

9.0

8.0

56.50

6

DBTAK140007

12.5

9.5

11.0

13.0

10.0

56.00

7

DBTAK140010

10.0

10.5

11.0

12.0

11.0

54.50

8

DBTAK140011

9.5

13.5

10.0

9.0

8.0

50.00

9

DBTAK140012

10.5

17.5

16.0

8.0

9.0

61.00

10

DBTAK140013

6.0

9.5

7.5

8.0

7.0

38.00

11

DBTAK140014

10.0

8.0

5.0

8.0

7.0

38.00

12

DBTAK140015

12.0

9.5

12.5

8.0

7.0

49.00

13

DBTAK140016

9.5

9.5

13.0

15.0

10.0

57.00

14

DBTAK140017

8.5

8.0

8.5

8.0

10.0

43.00

15

DBTAK140018

13.0

7.0

9.5

3.0

7.0

39.50

16

DBTAK140019

8.0

9.0

10.0

7.0

8.0

42.00

17

DBTAK140020

11.0

7.0

10.5

9.0

8.0

45.50

18

DBTAK140021

5.0

12.0

6.0

7.0

7.0

37.00

19

DBTAK140023

4.0

7.0

8.0

1.0

4.0

24.00

20

DBTAK140024

12.0

8.0

9.5

10.0

12.0

51.50

21

DBTAK140026

11.0

12.0

12.0

9.0

8.0

52.00

22

DBTAK140027

6.5

8.0

8.0

13.0

7.0

42.50

23

DBTAK140028

9.5

8.0

10.5

12.0

8.0

48.00

24

DBTAK140029

13.0

9.0

11.0

10.0

7.0

50.00

25

DBTAK140030

5.5

3.0

6.0

5.0

8.0

27.50

26

DBTAK140031

9.0

6.0

8.0

6.0

7.0

36.00

27

DBTAK140032

17.5

11.0

14.5

12.0

12.0

67.00

28

DBTAK140033

9.0

9.0

8.5

12.0

8.0

46.50

29

DBTAK140035

14.0

6.0

9.0

10.0

8.0

47.00

30

DBTAK140037

14.0

12.0

13.5

10.0

8.0

57.50

31

DBTAK140038

7.5

6.0

9.5

7.0

9.0

39.00

32

DBTAK140039

9.5

10.0

9.5

16.0

11.0

56.00

33

DBTAK140040

10.0

12.5

10.5

12.0

11.0

56.00

34

DBTAK140041

6.5

8.0

5.0

9.0

3.0

31.50

35

DBTAK140045

7.5

16.0

8.5

12.0

8.0

52.00

36

DBTAK140046

5.5

12.0

8.5

11.0

9.0

46.00

37

DBTAK140047

6.5

14.5

8.0

12.0

10.0

51.00

38

DBTAK140048

8.0

13.5

9.0

10.0

6.0

46.50

39

DBTAK140049

10.5

12.0

8.0

9.0

9.0

48.50

40

DBTAK140052

9.5

12.0

13.5

8.0

6.0

49.00

41

DBTAK140053

7.5

4.0

9.5

11.0

10.0

42.00

42

DBTAK140054

9.0

10.5

12.5

9.0

8.0

49.00

43

DBTAK140055

5.5

14.5

9.0

12.0

9.0

50.00

44

DBTAK140056

14.5

10.5

12.0

10.0

8.0

55.00

45

DBTAK140058

6.5

14.5

13.0

12.0

11.0

57.00

46

DBTAK140060

4.5

6.5

8.0

11.0

7.0

37.00

47

DBTAK140061

3.0

5.5

6.5

10.0

8.0

33.00

48

DBTAK140062

5.0

14.5

13.5

12.0

8.0

53.00

49

DBTAK140063

7.5

13.5

9.5

4.0

6.0

40.50

50

DBTAK140064

13.5

14.5

12.0

12.0

12.0

64.00

51

DBTAK140065

7.0

2.5

7.0

8.0

8.0

32.50

52

DBTAK140067

9.5

8.0

11.0

12.0

9.0

49.50

53

DBTAK140068

6.5

12.0

13.5

11.0

10.0

53.00

54

DBTAK140069

9.5

8.0

9.5

5.0

8.0

40.00

55

DBTAK140070

11.5

10.5

8.5

10.0

7.0

47.50

56

DBTAK140071

15.0

12.0

13.0

11.0

8.0

59.00

57

DBTAK140072

13.5

16.0

11.0

13.0

13.0

66.50

58

DBTAK140073

6.7

6.5

10.0

11.0

5.0

39.20

59

DBTAK140074

2.0

13.5

9.0

10.0

9.0

43.50

60

DBTAK140075

6.5

10.5

8.0

15.0

10.0

50.00

61

DBTAK140076

12.5

10.5

13.0

15.0

8.0

59.00

62

DBTAK140077

9.5

14.5

13.0

12.0

9.0

58.00

63

DBTAK140078

4.5

8.0

10.5

12.0

2.0

37.00

64

DBTAK140079

12.5

12.0

9.5

7.0

9.0

50.00

65

DBTAK140080

8.0

12.0

12.5

14.0

8.0

54.50

66

DBTAK140081

12.0

6.5

5.0

12.0

7.0

42.50

67

DBTAK140082

13.0

14.5

12.5

10.0

11.0

61.00

68

DBTAK140084

10.0

12.0

7.0

8.0

9.0

46.00

69

DBTAK140085

12.5

13.5

9.0

0.0

12.0

47.00

70

DBTAK140086

8.5

10.5

7.5

5.0

7.0

38.50

71

DBTAK140088

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Absent

72

DBTAK140089

6.0

9.5

12.0

0.0

7.0

34.50

73

DBTAK140090

13.5

8.0

8.0

12.0

10.0

51.50

74

DBTAK140091

7.5

9.5

7.5

13.0

9.0

46.50

75

DBTAK140094

4.5

10.5

11.0

8.0

7.0

41.00

76

DBTAK140095

8.0

12.0

10.0

0.0

7.0

37.00

77

DBTAK140096

12.0

12.0

10.0

12.0

7.0

53.00

78

DBTAK140097

5.5

12.0

7.5

4.0

5.0

34.00

79

DBTAK140098

8.0

10.5

8.0

6.0

10.0

42.50

80

DBTAK140099

0.0

10.5

7.0

13.0

8.0

38.50

81

DBTAK140100

9.5

10.5

10.0

12.0

8.0

50.00


Số lượt đọc:  763  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2018 11:17:35 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.353