Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 13 mùa Thu - chương trình Cử nhân Quốc tế

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kết quả kỳ thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 1 dành cho sinh viên lớp BTTA khóa 13 mùa Thu như sau:

TT

MSSV

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr (20)

Sp(20)

Total (100)

1

7/6/1999

12

14.5

14

11

11

62.5

2

31/10/1998

12.5

15

17

14

15

73.5

3

DBTAK130001

6.5

10.5

14

10

8

49.0

4

DBTAK130002

11.5

12

13

10

10

56.5

5

DBTAK130003

14

12

14

11

9

60.0

6

DBTAK130004

6.5

9.5

13

9

9

47.0

7

DBTAK130005

2.5

11

14

7

7

41.5

8

DBTAK130006

4.5

11

14

5

6

40.5

9

DBTAK130007

5.5

11.5

17

6

9

49.0

10

DBTAK130008

7.5

11

13

6

10

47.5

11

DBTAK130009

13.5

15.5

15

13

13

70.0

12

DBTAK130010

12.5

15

18

12

11

68.5

13

DBTAK130011

6.5

7.5

13

8

9

44.0

14

DBTAK130012

15.5

13.5

15

6

10

60.0

15

DBTAK130014

13.5

13.5

14

13

11

65.0

16

DBTAK130015

15.5

13

17

9

13

67.5

17

DBTAK130016

6

10

10

5

8

39.0

18

DBTAK130017

2.5

8.5

13

4

8

36.0

19

DBTAK130018

2.5

8.5

13

6

6

36.0

20

DBTAK130020

6.5

13

15

8

8

50.5

21

DBTAK130021

9.5

14

14

10

8

55.5

22

DBTAK130023

12

13

17

8

11

61.0

23

DBTAK130024

10.5

11.5

13

7

10

52.0

24

DBTAK130025

11.5

11.5

15

8

11

57.0

25

DBTAK130026

8.5

11

12

9

10

50.5

26

DBTAK130027

6

10.5

13

4

8

41.5

27

DBTAK130028

9.5

13

14

9

10

55.5

28

DBTAK130030

17.5

14

18

10

12

71.5

29

DBTAK130032

13.5

14

18

1

9

55.5

30

DBTAK130033

17.5

17

19

10

13

76.5

31

DBTAK130034

13.5

15.5

18

10

11

68.0

32

DBTAK130035

11.5

14.5

18

9

6

59.0

33

DBTAK130036

9.5

11

14

2

9

45.5

34

DBTAK130037

16

13.5

17

9

10

65.5

35

DBTAK130038

12.5

17.5

19

13

11

73.0

36

DBTAK130039

14

15

14

9

12

64.0

37

DBTAK130040

13.5

13.5

15

6

11

59.0

38

DBTAK130043

6

11.5

16

3

13

49.5

39

DBTAK130044

8.5

10.5

12

6

9

46.0

40

DBTAK130045

8

11

12

7

7

45.0

41

DBTAK130046

6

12

17

7

10

52.0

42

DBTAK130048

12

14

13

9

12

60.0

43

DBTAK130049

6

8.5

12

5

8

39.5

44

DBTAK130050

6

6.5

12

0

8

32.5

45

DBTAK130051

7.5

10

14

9

9

49.5

46

DBTAK130053

7

9.5

15

8

9

48.5

47

DBTAK130054

16

11.5

16

12

13

68.5

48

DBTAK130055

3.5

10

2

0

7

22.5

49

DBTAK130057

11

14

13

9

13

60.0

50

DBTAK130058

6

12.5

14

7

8

47.5

51

DBTAK130059

13.5

13.5

18

7

13

65.0

52

DBTAK130060

10.5

13

15

9

10

57.5

53

DBTAK130061

7.5

11.5

11

7

10

47.0

54

DBTAK130062

7.5

13.5

16

7

10

54.0

55

DBTAK130063

10.5

10

13

10

12

55.5

56

DBTAK130065

10.5

8

14

10

13

55.5

57

DBTAK130066

10.5

9.5

10

7

7

44.0

58

DBTAK130067

14.5

13.5

16

5

12

61.0

59

DBTAK130068

12.5

13

13

7

9

54.5

60

DBTAK130069

6

12.5

15

9

10

52.5

61

DBTAK130070

7.5

13

14

10

10

54.5

62

DBTAK130071

5.5

10.5

8

4

10

38.0

63

DBTAK130072

10

15

13

12

11

61.0

64

DBTAK130073

12

13.5

13

10

8

56.5

65

DBTAK130074

12

12

15

10

12

61.0

66

DBTAK130075

7.5

12

15

9

8

51.5

67

DBTAK130077

10

14.5

14

11

10

59.5

68

DBTAK130078

10

11.5

14

8

12

55.5

69

DBTAK130079

14.5

16.5

17

14

13

75.0

Lưu ý: Nhằm hỗ trợ sinh viên lớp Bổ trợ tiếng Anh khóa 13 mùa Thu có định hướng học tập và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi cuối cấp độ, Viện tổ chức buổi tư vấn học tập và chữa bài thi giữa cấp độ dành cho sinh viên, thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức, Viện sẽ thông báo trên Website của Viện và qua Chủ nhiệm lớp để báo đến sinh viên.


Số lượt đọc:  648  -  Cập nhật lần cuối:  04/12/2017 04:06:58 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.858