Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 lần 1, khóa 14 mùa Xuân, IBD@NEU, thông tin kỳ thi lại

smallLargeLarger

- Sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối TA cấp độ 4 lần 1 và sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 1 cần đăng ký thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 14h00 thứ 4 16/1/2019 đến 9h30 thứ 5, 17/1/2019.

- Phí thi lại: 600.000 đồng. Sinh viên nộp tại P1410, tầng 14, tòa nhà A1, trường ĐH KTQD.

- Thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4: Dự kiến thi viết vào chiều thứ 5, ngày 17/1/2019 (13h00 có mặt) và phỏng vấn vào thứ 6, ngày 18/1/2019. Mọi thay đổi so với dự kiến sẽ được thông báo trên Website của Viện và qua kênh thông tin của Chủ nhiệm lớp. Danh sách thi và thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Viện trước 11h30 thứ 5, ngày 17/1/2019.

- Địa điểm thi: Nhà D2, ĐHKTQD.

Kết quả kỳ thi Final Level 4 - lần 1:

No

MSSV.

Midtest/ 100

Pj/ 10

Final Test Level 4/ 100

Tổng điểm cuối cấp độ 4/ 100

Lis/25

Rd/25

Wr/25

Sp/25

Total/ 100

1

10170003

11.50

15.00

16.50

19.00

62.00

62.00

2

10170004

58.0

7.55

15.00

14.00

9.00

12.00

50.00

54.15

3

10170018

50.0

6.6

9.00

6.50

10.50

11.00

37.00

42.50

4

10170021

38.0

7.2

7.50

10.50

10.00

11.00

39.00

42.10

5

10170022

31.5

6.4

10.00

7.00

7.50

10.50

35.00

37.20

6

10170024

33.0

6.65

10.00

6.50

8.50

10.00

35.00

37.75

7

10170026

38.0

8

6.00

8.00

10.00

12.00

36.00

40.80

8

10170309

54.5

6.8

13.50

12.00

10.50

14.00

50.00

52.70

9

10170320

52.0

7.7

14.00

15.00

8.00

13.00

50.00

53.10

10

10170351

13.00

14.50

11.50

11.00

50.00

50.00

11

10170363

6.00

13.00

10.00

12.00

41.00

41.00

12

10170394

12.50

10.00

13.50

17.00

53.00

53.00

13

10170396

48.0

5.4

10.50

15.50

11.00

14.00

51.00

50.70

14

10170397

14.00

13.00

10.00

13.00

50.00

50.00

15

10170399

59.5

7.75

10.50

13.00

11.50

15.00

50.00

54.65

16

10170409

43.5

6.2

9.50

9.50

9.00

11.00

39.00

42.20

17

10170427

39.0

7.3

13.00

14.00

11.50

11.50

50.00

50.10

18

10170431

11.00

11.00

12.00

16.00

50.00

50.00

19

10170477

45.5

7.5

11.50

10.50

7.00

9.00

38.00

43.20

20

10170484

44.0

8.2

5.50

12.50

10.00

13.00

41.00

45.70

21

10170488

8.50

7.00

10.00

9.00

34.50

34.50

22

10180003

53.0

7.05

9.00

9.00

6.00

15.00

39.00

44.95

23

10180004

54.5

8.2

7.00

11.00

9.50

11.00

38.50

46.05

24

10180007

41.5

5.8

7.50

6.50

6.00

10.00

30.00

35.10

25

10180008

50.0

7.05

11.50

7.00

9.00

9.00

36.50

42.60

26

10180012

35.0

7.3

10.00

11.50

7.00

11.00

39.50

41.95

27

10180013

50.0

7.45

13.00

12.00

12.00

13.00

50.00

52.45

28

10180014

40.0

7.95

7.00

10.50

11.00

12.00

40.50

44.30

29

10180017

40.0

8.4

5.00

9.50

9.00

12.00

35.50

41.25

30

10180019

52.5

6.3

6.00

9.00

11.50

14.00

40.50

45.15

31

10180026

66.0

7.35

14.00

16.00

17.50

17.50

65.00

66.05

32

10180030

67.5

7.05

11.50

14.50

14.00

17.00

57.00

60.45

33

10180031

37.0

7.1

12.50

12.00

12.50

13.50

50.50

50.00

34

10180032

44.0

8.4

10.50

10.50

14.00

15.00

50.00

52.20

35

10180039

52.5

5.4

14.00

12.50

8.50

15.00

50.00

50.90

36

10180040

42.5

7.5

10.50

10.50

5.00

15.00

41.00

44.70

37

10180041

40.5

6.9

9.50

6.50

6.50

11.00

33.50

38.45

38

10180048

50.5

7.55

6.00

9.00

8.50

8.00

31.50

39.70

39

10180051

57.5

7.1

12.50

13.00

5.00

12.00

42.50

48.35

40

10180054

56.5

7.55

14.00

12.00

10.00

14.00

50.00

53.85

41

10180055

41.0

8.05

11.00

10.50

9.00

20.00

50.50

51.60

42

10180057

44.5

7.75

5.00

8.00

11.00

10.00

34.00

40.45

43

10180059

39.5

7.75

8.50

9.50

6.00

12.00

36.00

40.85

44

10180204

66.0

7.75

12.00

14.00

16.50

19.00

61.50

64.00

45

10180250

78.0

7

16.50

16.50

17.00

19.00

69.00

70.90

46

10180256

71.0

7.55

19.00

21.50

18.00

22.00

80.50

78.10

47

10180373

56.5

5.7

13.50

15.50

10.00

16.50

55.50

55.85

48

10180383

78.5

7.25

16.50

19.00

18.00

20.50

74.00

74.75

49

10180399

58.5

4.5

13.50

16.00

8.00

14.50

52.00

52.60


Số lượt đọc:  1222  -  Cập nhật lần cuối:  16/01/2019 11:42:39 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.953