Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 13 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại

smallLargeLarger

Lưu ý:

- Sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối TA cấp độ 4 lần 1 và sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 1 cần đăng ký thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 8h30 đến 15g00 thứ 4, 10/01/2018.

- Phí thi lại: 600.000 đồng. Sinh viên nộp tại P302, tầng 3, nhà 6, Viện ĐTQT.

- Thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4: dự kiến thứ 5 ngày 11/01/2018. Danh sách thi và thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Viện trước 17h00 ngày 10/01/2018.

- Địa điểm thi: P 305, 306, Tầng 3, Nhà D2, ĐHKTQD.

TT

ID

Midtest (100)

Pj (10)

Final test - English Level 4 - 06012018

Tổng hợp cuối cấp độ 4/ 100

Lis /25

Rd/ 25

Wr/ 25

Sp/ 25

Total/ 100

1

10160007

53.50

6.50

15.50

6.50

7.50

16

45.50

49.1

2

10160012

35.50

6.20

10.00

6.00

7.50

10

33.50

36.8

3

10160024

43.00

5.90

4.00

5.00

15.00

12

36.00

39.7

4

10160028

36.50

5.70

16.50

17.50

17.00

11

62.00

56.4

5

10160029

37.00

5.75

6.50

5.50

10.50

14

36.50

38.7

6

10160037

5

9.5

11.5

13

39.00

39.0

7

10160051

46.50

5.80

11.50

9.00

11.50

18

50.00

50.1

8

10160104

49.50

7.50

14.50

7.50

6.50

14

42.50

47.2

9

10160107

47.50

0.00

10.00

9.00

4.00

10

33.00

32.6

10

10160109

50.00

6.10

13.50

13.50

13.00

10

50.00

51.1

11

10160125

11.5

9

11.5

18

50.00

50.0

12

10160129

48.50

6.90

12.50

11.50

13.00

13

50.00

51.6

13

10160130

65.50

6.80

24.00

16.50

6.00

14

60.50

62.3

14

10160209

41.00

8.20

12.50

7.00

7.00

14

40.50

44.8

15

10160211

50.00

6.85

14.50

11.00

9.50

15

50.00

51.9

16

10160212

10.50

11

11.5

17

50.00

50.0

17

10160231

39.00

7.60

10.00

8.00

7.50

12.5

38.00

42.0

18

10160235

46.00

6.55

9.00

9.00

8.00

10

36.00

41.0

19

10160238

39.00

6.00

13.00

13.50

13.00

12

51.50

50.0

20

10160241

46.50

6.60

12.50

11.50

12.00

14

50.00

50.9

21

10160245

41.00

5.90

9.00

4.50

6.50

13

33.00

37.2

22

10160250

52.50

6.30

13.00

12.00

13.00

12

50.00

51.8

23

10160270

48.00

6.65

13.00

12.00

15.00

10

50.00

51.3

24

10160284

48.50

6.90

12.50

9.50

12.00

16

50.00

51.6

25

10160285

37.50

6.40

10.00

5.00

11.50

13

39.50

41.6

26

10160300

47.50

6.30

7.00

7.50

11.50

14

40.00

43.8

27

10160309

43.00

6.90

13.50

14.00

12.00

12

51.50

51.6

28

10160317

42.00

6.35

10.00

9.50

17.50

13

50.00

50.0

29

10160327

13.5

8.5

13

15

50.00

50.0

30

10160328

18.50

14.5

14

13

60.00

60.0

31

10160330

51.00

6.20

15.50

9.50

11.00

14

50.00

51.4

32

10170001

47.50

6.20

12.50

12.00

11.50

14

50.00

50.7

33

10170002

40.00

6.60

14.00

12.00

12.50

12

50.50

50.0

34

10170007

54.00

6.40

18.50

11.00

14.00

14

57.50

57.5

35

10170008

28.50

6.10

5.00

3.50

7.50

11

27.00

30.7

36

10170009

47.50

6.50

11.50

8.00

7.50

12

39.00

43.3

37

10170011

46.50

6.55

15.00

12.50

11.50

11

50.00

50.9

38

10170016

34.50

6.70

11.00

6.00

7.50

12

36.50

39.2

39

10170018

44.00

6.60

8.50

4.00

8.50

12

33.00

38.5

40

10170019

43.50

7.30

10.00

7.00

9.50

13

39.50

43.7

41

10170020

41.50

7.00

7.00

7.00

11.50

12

37.50

41.6

42

10170030

37.50

5.75

10.00

6.00

9.00

11

36.00

38.5

43

10170443

60.50

7.45

16.50

15.50

14.00

16

62.00

63.0Số lượt đọc:  859  -  Cập nhật lần cuối:  09/01/2018 05:30:07 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.266