Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 13 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại

smallLargeLarger

- Sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối TA cấp độ 3 lần 1 và sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 1 cần đăng ký thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 từ 8h30 đến 10g30 thứ 4, 11/10/2017.

- Phí thi lại: 600.000 đồng. Sinh viên nộp tại P302, tầng 3, nhà 6, Viện ĐTQT.

- Thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3: chiều thứ 4 ngày 11/10/2017. Sinh viên có mặt lúc 12h45. 13h00 (1h00 chiểu) bắt đầu thi.

- Địa điểm: P 305, Tầng 3, Nhà D2, ĐHKTQD

TT

ID

Midtest (100)

Project /100

Final test /100 (07102017)

Tổng hợp tiếng Anh cấp độ 3 /100

Sub (10%)

Report (50%)

Pre (40%)

Total (100)

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr 1 (10)

Wr 2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10160009

42.00

8.0

6.0

4.5

56.0

6.5

8.0

14.0

5.0

1.0

10.0

44.5

45

2

10160028

13.5

12.0

17.5

6.5

7

8.5

65.0

65

3

10160104

50.50

9.0

7.0

5.0

64.0

8.5

8.5

14.0

5.0

7.0

13.0

56.0

56

4

10160129

40.50

7.0

6.5

7.0

67.5

7.5

11.5

11.5

5

5

9.5

50.0

50

5

10160205

43.50

9.0

6.5

5.0

61.5

8.0

6.5

9.5

6.0

4.0

10.0

44.0

46

6

10160209

47.00

9.0

6.5

6.0

65.5

9.5

9.0

11.5

7.0

5.0

11.0

53.0

53

7

10160231

43.00

9.0

7.0

6.0

68.0

9.0

9.5

10.5

4.0

6.0

11.0

50.0

50

8

10160235

42.00

7.0

7.0

7.0

70.0

8.0

9.0

13.5

6.0

5.0

10.0

51.5

51

9

10160238

44.00

7.0

7.0

7.0

70.0

10.0

10.0

15.0

4.0

0.0

11.0

50.0

51

10

10160243

35.00

7.0

7.0

7.0

70.0

8.0

5.5

7.5

5

3

9

38.0

41

11

10160245

38.50

8.0

6.5

7.5

70.5

10.0

9.5

12.5

5

4

9

50.0

50

12

10160270

38.50

7.0

7.0

7.0

70.0

6.5

10.0

12.5

5.5

2

8.5

45.0

46

13

10160300

5.5

10.0

12.5

6.5

5

10.5

50.0

50

14

10160317

41.50

9.0

6.5

6.0

65.5

9.5

8.0

10.5

6

6.5

9.5

50.0

50

15

10160330

58.00

9.0

7.0

6.0

68.0

8.0

8.0

13.5

1.0

7.0

13.0

50.5

54

16

10160333

6.0

7.0

10.5

6

5.5

8.5

43.5

44

17

10160337

35.00

8.0

6.5

7.5

70.5

6.0

8.0

8.5

4

3

11.5

41.0

43

18

10170001

49.00

8.0

6.5

7.5

70.5

10.0

10.5

16.0

6.0

6.0

11.0

59.5

59

19

10170002

43.00

9.0

6.0

6.0

63.0

7.5

8.0

11.5

5.0

6.0

12.0

50.0

50

20

10170007

56.50

9.0

6.5

6.0

65.5

11.5

11.0

15.5

7.0

4.0

12.0

61.0

61

21

10170008

40.00

9.0

6.5

6.0

65.5

6.0

8.0

13.0

6.0

6.0

11.0

50.0

50

22

10170009

42.50

8.0

6.0

4.5

56.0

5.5

8.5

13.5

0.0

7.0

11.0

45.5

46

23

10170013

45.00

7.0

6.5

7.0

67.5

8.5

8.5

13.0

5.0

0.0

11.0

46.0

48

24

10170016

41.00

8.0

7.0

7.0

71.0

12.0

9.0

13.5

5.0

5.0

12.0

56.5

55

25

10170017

37.50

8.0

7.0

7.0

71.0

3.5

8.0

6.0

6

5.5

11

40.0

43

26

10170018

38.00

8.0

6.0

5.0

58.0

10.0

10.5

9.5

6.0

6.0

10.0

52.0

50

27

10170019

49.00

8.0

6.0

5.0

58.0

7.5

8.0

11.5

5.5

6.5

11

50.0

51

28

10170020

46.50

8.0

6.0

5.0

58.0

6.5

9.5

15.5

6

6

7.5

51.0

51

29

10170021

36.00

9.0

6.0

6.0

63.0

2.0

6.5

10.5

2

3

5.5

29.5

34

30

10170022

40.00

8.0

5.5

5.0

55.5

4.0

9.5

7.5

5

5.5

8.5

40.0

42

31

10170028

42.00

8.0

6.0

4.5

56.0

8.5

5.0

8.5

6

6

8.5

42.5

44

32

10170030

40.50

8.0

7.0

7.0

71.0

5.0

9.5

14.0

6.5

6

9

50.0

50

33

10170036

53.50

8.0

7.0

7.0

71.0

12.0

9.0

14.5

5

6.5

13

60.0

60

Số lượt đọc:  547  -  Cập nhật lần cuối:  10/10/2017 05:07:18 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.559.252