Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 13 mùa Xuân.

smallLargeLarger


TT

ID

Midtest (100)

Pj (100)

Resit Final test /100 (11102017)

Tổng hợp tiếng Anh cấp độ 3 /100 lần 2

Lis (20)

UoE (20)

Rd (20)

Wr 1 (10)

Wr 2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10160009

42.00

56.0

4.0

4.0

7.5

3.0

6.0

10.0

34.5

38.2

2

10160205

43.50

61.5

10.5

5.0

6.0

4.0

5.0

10.0

40.5

43.2

3

10160243

35.00

70.0

8.0

4.0

3.5

6.0

4.0

9.0

34.5

38.2

4

10160270

38.50

70.0

12.0

7.5

11.5

6.5

6.0

12.0

55.5

53.6

5

10160288

46.00

70.0

8.5

5.5

7.5

6.0

2.0

10.0

39.5

43.9

6

10160333

3.5

4.5

2.0

6.0

5.0

10.0

31.0

31.0

7

10160337

35.00

70.5

4.0

5.0

2.5

0.0

0.0

0.0

11.5

22.1

8

10170003

42.50

58.0

10.0

4.0

8.0

5.0

5.0

10.0

42.0

43.7

9

10170005

40.50

70.5

6.0

4.0

4.5

6.0

3.0

11.5

35.0

39.7

10

10170009

42.50

56.0

5.0

7.5

15.5

6.0

5.0

12.0

51.0

50.0

11

10170013

45.00

67.5

6.5

3.0

10.5

6.0

5.0

9.0

40.0

43.8

12

10170017

37.50

71.0

6.5

3.0

7.5

5.0

4.0

12.0

38.0

41.2

13

10170021

36.00

63.0

6.5

5.0

6.0

4.0

6.0

9.0

36.5

39.1

14

10170022

40.00

55.5

4.5

7.5

1.5

4.5

4.0

11.0

33.0

36.7

15

10170028

42.00

56.0

4.5

3.5

2.0

5.0

4.0

11.0

30.0

35.0

16

10170033

47.50

67.5

6.5

8.0

10.0

6.0

4.0

10.0

44.5

47.4


Lưu ý:

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 3, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập:

+ Sinh viên có thể làm đơn bảo lưu kết quả học tập đến tháng 3/2018 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 20/10/2017). Sinh viên có thể đăng ký thi lại cấp độ 3 cùng khóa 13 mùa Thu (dự kiến tuần cuối tháng 3/2018), hoặc nộp kết quả IELTS 5.5 trước 23/3/2018 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 4.

+ Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 3 cùng khóa 13 mùa Thu (lớp bắt đầu 18/12/2017).

+ Đối với sinh viên đã bảo lưu đăng ký thi lại tiếng Anh cấp độ 3, hoặc đã học lại tiếng Anh cấp độ 3 nhưng chưa đạt yêu cầu, sinh viên cần liên hệ chủ nhiệm chương trình (giờ hành chính tại văn phòng Viện) để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

Số lượt đọc:  567  -  Cập nhật lần cuối:  13/10/2017 03:23:07 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 10.892.872