Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập
Kết quả học tập môn Kinh tế học cơ bản (Basic Economics) dành cho sinh viên khóa 12 Mùa thu
Kết quả MI A1.1, A2.1, Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả học tập bài Assignment 2.2, môn MAAR, chương trình BTEC HND
Kết quả học tập bài Assignment 2.2, môn OB, chương trình BTEC HND
Kết quả học tập bài Exam 2.2, môn MFRD, chương trình BTEC HND
Kết quả RP Final Report (A4.1), Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả bài Exam (E1.1) môn FR, Chương trình BTEC
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 12 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả BL A2.2, BDM E1.3, BDM A2.2, và TAX A2.1, Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả học tập bài Assignment 2.2, môn Business Environment, chương trình BTEC HND
Kết quả học tập bài Assignment 1.2, môn Business Environment, chương trình BTEC HND
Kết quả môn OB, bài Assignment 2.1, chương trình BTEC HND
MI Presentation on Monday (26/06/2017) and on Friday (30/06/2017)
Kết quả bài MAAR Assignment 2.1, chương trình BTEC HND
Thông tin Assignment 2 (A2.1) môn Marketing Intelligence (MI), Giai đoạn BTEC, Chương trình CNQT
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.808.221