Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 Mùa xuân, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả học tập môn Toán kinh tế (Mathematics in Economics) dành cho sinh viên khóa 14 Mùa thu
Kết quả học tập kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 mùa Xuân - chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 14 mùa Thu, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Xuân
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2, khóa 15 Mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 14 MT, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 14 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 3, khóa 14 mùa Thu
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 14 mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 14 Mùa Thu, thời gian nhập học chính thức
Trang:  Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 17.111.564