Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi viết luận Tiếng Anh "NEU-MY BELOVED UNIVERSITY"

smallLargeLarger


Sinh viên xem chi tiết thể lệ cuộc thi và cách đăng ký tham dự tại link sau: http://trungtamngoainguneu.edu.vn/thong-bao/vv-cuoc-thi-viet-luan-tieng-anh-va-the-le-cuoc-thi-neu-my-beloved-university-do-trung-tam

Số lượt đọc:  162  -  Cập nhật lần cuối:  06/10/2016 03:17:07 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 13.039.658