Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Hướng dẫn thí sinh
Thông báo thủ tục nhập học Chương trình Cao học Việt Bỉ đợt thi tháng 9 năm 2016
Thông báo trúng tuyển và thủ tục nhập học Chương trình Cao học Việt Bỉ đợt thi tháng 7 năm 2016
Danh sách thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh đợt 1- 2016
Kết quả xét hồ sơ và lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2016
Kết quả xét hồ sơ và lịch phỏng vấn tuyển sinh MBA15 và MMBF4 đợt 2, đợt tháng 9/2015
Kết quả thi tuyển sinh MBA15 và MMBF4, Chương trình Cao học Việt Bỉ đợt 1 năm 2015
Kết quả thi tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học Cao học Việt Bỉ đợt thi tháng 9/2014
Kết quả thi tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học Chương trình Thạc sỹ Quản trị Ngân hàng - Tài chính Việt Bỉ Khóa 2, MMBF2 (đợt 1)
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.461