Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Giới thiệu chương trình Cao học

Giới thiệu chương trình Cao học Quản lý Công

   
03:22' PM - Thứ năm, 27/03/2014

Chương trình đào tạo Cao học Quản lý Công

Mục tiêu của chương trình Cao học Quản lý Công là nhằm đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp, đạt trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực quản lý công được quốc tế công nhận. Các môn học trong chương trình Cao học Quản lý Công mang đến cho học viên những xu hướng mới nhất của quản lý công hiện đại.

Kết cấu chương trình: chương trình Cao học Quản lý Công được chia thành 4 phần sau

Phần thứ nhất - Các vấn đề cơ bản của quản lý công: cung cấp cho học viên một nền kiến thức rộng xung quanh vấn đề quản lý công và về các tổ chức phi chính phủ hiện tại và tương lai. Phần này bao gồm các môn học sau

· Giới thiệu về Quản lý công. Môn học nhằm cung cấp một khung lý thuyết cho phép người học phân tích đa chiều các vấn đề ngắn hạn và dài hạn trong các tổ chức công và phi lợi nhuận và hiểu rõ các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức.

· Giảm nghèo và vấn đề công bằng. Môn học tập trung phân tích nguyên nhân và hậu quả của mô hình phát triển lưỡng cực mà Việt Nam đang do sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tạo nhằm xây dựng các chính sách công phù hợp để giảm sự bất công bằng và thúc đẩy sự công bằng trong xã hội.

· Các vấn đề kinh tế, địa chính trị và môi trường. Môn học phân tích các lực lượng địa chính trị chủ yếu ảnh hưởng đến thế giới trong thế kỷ này và các tác động của chúng đến tình hình kinh tế thế giới. Các mối quan hệ giữa châu Á và phương Tây sẽ được xem xét. Trong môn học này, học viên cũng được làm quen với các kỹ thuật hoạch định theo hoàn cảnh. Đặc biệt, các điều kiện kinh tế, địa chính trị và môi trường của Việt Nam với tư cách một nhân vật mới xuất hiện trong môi trường kinh doanh quốc tế cũng được đề cập trong môn học.

· Sự điều tiết của Chính phủ. Môn học đề cập đến các hệ thống điều tiết trong một nền kinh tế thị trường để giảm thiểu các thất bại thị trường.

Phần thứ hai - Các vấn đề đương đại của quản lý công: đề cập đến các vấn đề liên quan đến các nền kinh tế đang nổi lên, đặc biệt là về hiệu suất và đạo đức trong quản trị công. Phần này gồm các môn học sau:

  • Phát triển đô thị. Môn học bao gồm các chủ đề liên quan đến phát triển bền vững, tập trung vào các nước đang phát triển và các nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Môn học đề cập đến 3 khía cạnh của phát triển bền vững đó là tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường trong bối cảnh một đô thị. Môn học sẽ giúp học viên hiểu về qui hoạch không gian, qui hoạch phát triển kinh tế địa phương, cũng như các vấn đề về cung cấp dịch vụ xã hội và vấn đề môi trường.
  • Y tế và các vấn đề xã hội. Môn học giới thiệu các vấn đề liên quan đến y tế, xem xét các chính sách và chiến lược y tế ở cả khu vực công và khu vực tư, mối quan hệ giữa khu vực công và khu vực tư trong việc tài trợ y tế, và các chủ đề khác về quản lý y tế (chảng hạn như kiểm soát kết quả và chi phí của bệnh viện)

· Tài chính vi mô. Môn học giúp người học hiểu về tài chính vi mô ở các nước đang phát triển, đưa họ tiếp cận với hoạt động thực tiễn và tìm hiểu các điều kiện thành công trong thực hiện các sáng kiến tài chính vi mô.

· Quản trị công và vấn đề đạo đức. Môn học tập trung vào các xu hướng mới trong quản trị điều hành quốc gia (trách nhiệm, minh bạch, và đạo đức) và quá trình Việt Nam điều chỉnh thích ứng với hệ thống pháp lý cho phù hợp với các xu hướng đó.

Phần thứ ba: Các công cụ quản lý công cung cấp kiến thức và kỹ năng vận dụng các công cụ quản lý công và các kỹ thuật hiệu quả áp dụng trong khu vực công và phi lợi nhuận nói chung. Phần này bao gồm các môn học sau:

  • Ngân sách, Kiểm toán và Kiểm soát. Mục tiêu chính của môn học này là để phân tích các đặc điểm của kiểm soát quản lý trong các tổ chức công và tổ chức phi chính phủ. Điểm nhấn là môn học đưa quản lý và đo lường hiệu suất sử dụng ngân sách vào như một khung cho quá trình ra quyết định. Học viên sẽ học được cách xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp với các kế hoạch chiến lược, bằng cách sử dụng các mô hình tích hợp vầ cân bằng. Môn học cũng sẽ giới thiệu và giải quyết một số trường hợp cụ thể và riêng biệt.
  • Marketing công. Mục tiêu của môn học (1) giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của quảng cáo/tiếp thị trong hành vi của các chính sách công này nay (2) để hiểu các phương pháp tiếp cận hiện đại và văn hóa của quảng cáo/tiếp thị trong khối các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức công (3) để cung cấp cho học viên những khái niệm quan trọng về quảng cáo/tiếp thị và những công cụ cơ bản đặt trong sự năng động của sự vận động xã hội và quảng cáo/tiếp thị xã hội chung. Học viên sẽ tham gia vào các tình huống để có được kinh nghiệm thực tế.
  • Quản trị nguồn nhân lực. Môn học được thiết kế với mục đích đặt ra chức năng hoạt động của bộ phận nhân sự, chứng minh quản lý nguồn nhân lực hiệu quả sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách tăng thêm giá trị cho tổ chức đồng thời giải thích tính khả thi và mối quan hệ giữa chiến lược của tổ chức với chiến lược về nhân sự. Nội dung khóa học sẽ bao gồm các chủ đề về động lực và những chìa khóa điều khiển sự hài lòng của nhân sự, phân tích và mô tả công việc, tuyển dụng và các quá trình tuyển chọn nhân sự, các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự, hệ thống luân chuyển, thôi việc và bồi thường nghỉ việc.
  • Hợp tác Công- Tư. Do những hạn chế đặc biệt về nợ công và đòn bẩy có thể xảy ra khi dựa vào kinh tế tư nhân (tài chính, quản lý,...), một số lớn các dự án có tính tham vọng đã được thành lập trên cơ sở hợp tác công-tư nhân trong cả ngành công nghiệp nặng (vận tải, cơ sở hạ tầng, viễn thông,...) và ngành công nghiệp dịch vụ (giáo dục, y tế, phương tiện truyền thông...). Môn học sẽ giới thiệu các cách thức khác nhau để cân bằng giữa trách nhiệm, đối phó với rủi ro, kỳ vọng về lợi ích ... trong mối quan hệ hợp tác công-tư.
  • Phân tích chi phí-lợi ích và các kỹ thuật đánh giá dự án công. Phân tích lợi ích chi phí và các kỹ thuật khác đã được thực hành rộng rãi, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính sách môi trường, quy hoạch giao thông và y tế. Môn học được thiết kế nhằm mục đích trình bày lý thuyết cơ bản và những lý thuyết phát triển của nó, giúp học viên hiểu rõ để tiến hành phân tích chi phí lợi ích, phân tích tác động, phân tích tổ hợp các tiêu chuẩn để yêu cầu các nhà phân tích phải tuân theo một trình tự hợp lý, các câu hỏi và các quy tắc ra quyết định.

Phần thứ tư - Phát triển kỹ năng: nâng cao năng lực lãnh đạo và làm việc nhóm của học viên trong quá trình xây dựng nghiên cứu tình huống về chính tổ chức của mình. Phần này gồm 02 hội thảo

  • Lãnh đạo và sự phát triển cá nhân. Hội thảo được tổ chức 2 ngày tập trung hoặc bán tập trung sẽ đề cập đến hành vi nhóm và sự hiểu biết cá nhân. Qua đó, học viên sẽ phải đối mặt với các vấn đề về lãnh đạo, quyền lực và ảnh hưởng sâu hơn tới các mối quan hệ giữa các cá nhân, làm việc nhóm hiệu quả, các phương hướng giải quyết xung đột, uy tín...Các mục tiêu học tập chính là giúp học viên nhận thức được phong cách lãnh đạo riêng của từng cá nhân, từ đó hiểu được các hành vi khác trong tổ chức và có sự chuẩn bị sẵn sàng các công cụ hỗ trợ cho các nhà quản lý để đối mặt với các khó khăn.
  • Nghiên cứu tình huống trong tổ chức. Bài tập kinh nghiệm này không phải là luận án cuối kỳ. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để thuyết phục hội đồng đánh giá tốt nghiệp rằng các tiêu chí của Chương trình Cao học Quản lý Công được trao cho đúng đối tượng. Mục tiêu là để đánh giá (1) nếu học viên sẵn sàng giải quyết các vấn đề căng thẳng trong tổ chức bằng cách ứng dụng các biện pháp và lý thuyết được giảng dạy trong chương trình học; (2) nếu học viên có thể giải thích được thông qua chương trình Cao học Quản lý Công, học viên đã phát triển năng lực bản thân như thế nào; (3) và từ đó có thể thuyết phục một tổ chức công hoặc tổ chức phi chính phủ mời họ vào vị trí ra quyết định trong tổ chức.
Số lượt đọc:  792  -  Cập nhật lần cuối:  27/03/2014 03:22:48 PM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.285