Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Kết quả xét tuyển vào chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 14, Kỳ mùa thu năm 2018- Đối tượng 1 (đợt PV 19.6.2018)

smallLargeLarger

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN PHỎNG VẤN

V/v: Điểm sàn phỏng vấn xét tuyển vào chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 14, Kỳ mùa thu năm 2018 dành cho Đối tượng 1

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 528/TB-ĐHKTQD ngày 20/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 14, Kỳ mùa thu năm 2018, dành cho Đối tượng 1, Đợt 1

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

1. Điều kiện trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 14, Kỳ mùa thu năm 2018 dành cho Đối tượng 1 là:

- Điểm sàn Phỏng vấn xét tuyển: 14 điểm

2. Thí sinh đạt các điều kiện thuộc Đối tượng 1 như trong Thông báo tuyển sinh số 528/TB-ĐHKTQD ngày 20/04/2018 có điểm phỏng vấn từ 14 điểm trở lên được coi là Trúng tuyển có điều kiện. Thí sinh cần nộp lại Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT để được công nhận Trúng tuyển chính thức vào khóa 14, kỳ mùa Thu năm 2018 của Chương trình Cử nhân Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại đây.

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh (nhấn vào tên file để tải về)


HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

GS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT

Số lượt đọc:  2116  -  Cập nhật lần cuối:  22/06/2018 04:55:08 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 12.414.327