Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo
Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ Mùa xuân 2018, và thủ tục nhập học, tư vấn học tập
Ngày hội giới thiệu Thông tin tuyển sinh kỳ Xuân 2018 - IBD@NEU - 24/12/2017
Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 14, Kỳ mùa Xuân, năm 2018
Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu 2017, và thủ tục nhập học, đăng ký học bổng
Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 13, Kỳ mùa Thu 2017
Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 13, Kỳ mùa Thu, năm 2017
Ngày hội Thông tin Tuyển sinh kỳ Thu 2017 - OPEN DAY IBD@NEU - 23/04/2017
Trang:  Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.593.827