Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Tài liệu tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh mẫu

smallLargeLarger
Thông tin mẫu điền trên Hồ sơ tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Tải mẫu Hồ sơ tuyển sinh tại đây
Số lượt đọc:  2407  -  Cập nhật lần cuối:  17/07/2018 11:28:51 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.593