Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách

Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 14, Kỳ mùa Xuân 2018

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 14, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Xuân 2018 như sau:

- Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày Thứ Bảy, 20/01/2018

- Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều ngày Thứ Bảy, 20/01/2018

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới (thí sinh chỉ thi bài thi tiếng Anh được xếp ở cuối danh sách):

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Phòng thi KTTH
8h15
20/1/2018

Phòng Thi TA
14h15
20/1/2018

Ngày PV

Bàn số

Ca PV

Giờ có mặt

001

Trần Tô An

19/02/2000

Nam

013666639

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

002

Dương Bá Đức Anh

14/11/2000

Nam

001200000415

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

003

Dương Hoàng Anh

04/01/2000

Nam

184335146

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

004

Đỗ Thị Hoàng Anh

12/09/2000

Nữ

001300013464

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

005

Hoàng Mai Anh

09/05/2000

Nữ

013701025

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

006

Hoàng Kiều Anh

21/05/2000

Nữ

001300001607

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

8:00

007

Lê Đức Anh

08/11/2000

Nam

001200027176

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

008

Lê Hoàng Anh

18/04/2000

Nữ

001300002400

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

009

Lê Phương Anh

20/12/2000

Nữ

001300001778

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

010

Lê Phương Anh

21/02/1999

Nữ

001199005821

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

011

Mai Lâm Hồng Anh

17/05/2000

Nữ

013668790

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

012

Ngô Diệp Anh

23/10/2000

Nữ

001300004710

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Sáng

9:45

013

Nguyễn Minh Anh

01/11/2000

Nữ

001300013529

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

014

Nguyễn Đức Anh

08/05/2000

Nam

001200000582

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

015

Nguyễn Hà Anh

01/02/2000

Nữ

001300000010

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

016

Nguyễn Hoàng Tùng Anh

06/06/2000

Nữ

013680838

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

017

Nguyễn Minh Anh

07/11/2000

Nữ

001300007311

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

018

Nguyễn Ngọc Anh

09/01/2000

Nữ

125842327

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

14:00

019

Nguyễn Ngọc Phương Anh

14/02/2000

Nữ

008300000018

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

15:45

020

Nguyễn Thị Hồng Anh

09/06/2000

Nữ

125860279

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

15:45

021

Phạm Tùng Anh

04/05/2000

Nữ

001300000850

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

15:45

022

Phạm Linh Anh

10/07/2000

Nữ

001300000445

201

201

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

15:45

023

Phạm Ngọc Anh

30/10/2000

Nữ

031300000085

202

202

21/01/2018

Bàn số 1

Chiều

15:45

024

Phạm Vân Anh

22/12/2000

Nữ

031300005338

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

025

Trần Bảo Anh

09/06/2000

Nữ

013668203

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

026

Văn Trúc Anh

03/10/2000

Nữ

001300000948

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

027

Vũ Cao Anh

12/12/2000

Nam

031200004205

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

028

Vũ Hoàng Anh

22/06/2000

Nam

001200009303

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

029

Vũ Quỳnh Anh

27/05/2000

Nữ

001300028749

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

8:00

030

Vũ Thị Phương Anh

18/09/2000

Nữ

001300001952

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

031

Vương Phương Anh

13/04/2000

Nữ

001300003467

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

032

Bùi Ngọc Ánh

17/01/1999

Nữ

101306049

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

033

Vũ Thị Ngọc Ánh

02/01/2000

Nữ

026300000011

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

034

Phan Giai Ân

14/06/2000

Nữ

025300000002

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

035

Phạm Gia Bách

04/01/2000

Nam

001200005054

202

21/01/2018

Bàn số 10

Sáng

9:45

036

Phạm Gia Chi Bảo

20/08/2000

Nam

013691954

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

037

Lê Tuấn Bình

02/12/2000

Nam

001200010067

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

038

Doãn Linh Chi

12/12/2000

Nữ

035300001355

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

039

Đào Phương Chi

12/12/2000

Nữ

013691816

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

040

Đặng Kim Chi

21/09/2000

Nữ

001300023356

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

041

Lê Ngọc Chi

11/09/2000

Nữ

001300013316

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

14:00

042

Lương Phương Chi

07/10/2000

Nữ

001300019858

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

043

Nguyễn Linh Chi

30/08/2000

Nữ

001300015704

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

044

Nguyễn Mai Chi

13/12/2000

Nữ

030300001897

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

045

Triệu Thảo Chi

21/11/2000

Nữ

036300000021

202

202

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

046

Vũ Linh Chi

04/01/2000

Nữ

001300000079

203

203

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

047

Đoàn Ngô Ngọc Diệp

17/12/2000

Nữ

035300000035

203

203

21/01/2018

Bàn số 10

Chiều

15:45

048

Kiều Xuân An Dũng

19/09/2000

Nam

001200010960

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

049

Mai Đình Dũng

22/10/2000

Nam

001200001191

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

050

Ngô Thùy Dương

26/11/2000

Nữ

031300002089

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

051

Nguyễn Khoa Đức Dương

08/11/2000

Nam

001200007391

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

052

Nguyễn Thùy Dương

04/08/2000

Nữ

013691831

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

053

Tạ Thùy Dương

28/11/2000

Nữ

001300002891

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

8:00

054

Đào Thảo Đan

29/09/2000

Nữ

038300001043

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

055

Đỗ Quốc Đạt

08/08/2000

Nam

013692122

203

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

15:45

056

Nguyễn Ngọc Đức

07/09/1998

Nữ

132330881

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

057

Nguyễn Trung Đức

29/09/2000

Nam

001200011876

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

058

Tạ Đình Đức

08/08/2000

Nam

001200016057

203

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

059

Tạ Tiến Đức

20/06/1999

Nam

001099002186

203

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

060

Đoàn Hương Giang

12/02/2000

Nữ

015300000038

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

061

Nguyễn Hoàng Hương Giang

24/08/2000

Nữ

001300021695

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

062

Nguyễn Hương Giang

30/08/2000

Nữ

001300011241

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

063

Nguyễn Minh Giang

24/01/2000

Nữ

001300000248

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

064

Trần Châu Giang

02/12/2000

Nữ

001300005481

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

065

Trần Vũ Hương Giang

31/07/2000

Nữ

001300007310

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

8:00

066

Chu Hồng Hà

23/09/2000

Nữ

013690042

203

203

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

067

Đỗ Nhật Hà

02/08/2000

Nữ

013681194

203

204

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

068

Lê Bích Hà

24/08/2000

Nữ

001300020490

203

204

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

069

Nguyễn Hải Hà

06/03/2000

Nữ

184395880

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

070

Nguyễn Thị Ngọc Hà

04/09/2000

Nữ

033300000024

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

071

Trương Vũ Ngân Hà

13/08/2000

Nữ

013666276

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Sáng

9:45

072

Châu Sơn Hải

07/06/1999

Nam

001099003476

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

073

Lã Hoàng Hải

06/05/2000

Nam

013668227

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

074

Trương Ngọc Hải

21/10/2000

Nam

035200000794

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

075

Nguyễn Minh Hằng

24/05/2000

Nữ

001300000804

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

076

Dương Minh Hiếu

05/10/2000

Nam

001200001297

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

077

Đào Minh Hiếu

13/10/1998

Nam

013536961

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

14:00

078

Đỗ Minh Hiếu

24/12/2000

Nam

013701021

204

204

21/01/2018

Bàn số 11

Sáng

9:45

079

Vũ Minh Hiếu

22/11/2000

Nam

022200003434

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

15:45

080

Đoàn Thanh Hiền

04/02/2000

Nữ

013668338

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

15:45

081

Nguyễn Minh Hiền

07/06/2000

Nữ

001300009227

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

15:45

082

Nguyễn Phượng Hiền

03/08/2000

Nữ

061128705

204

204

21/01/2018

Bàn số 2

Chiều

15:45

083

Đặng Huy Hiệu

09/09/2000

Nam

001200001548

204

204

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

084

Vũ Thị Quỳnh Hoa

10/05/2000

Nữ

001300009148

204

204

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

085

Võ Thị Hòa

28/08/2000

Nữ

187738151

204

204

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

086

Đặng Quang Huy

07/12/2000

Nam

001200013510

204

204

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

087

Dương Phương Huyền

13/04/2000

Nữ

026300003412

204

204

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

088

Đặng Khánh Huyền

10/01/2000

Nữ

001300000917

204

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

8:00

089

Lê Khánh Huyền

29/09/1999

Nữ

038199003980

204

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

090

Mai Thu Huyền

21/07/1997

Nữ

142887256

204

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

091

Nguyễn Thanh Huyền

01/08/2000

Nữ

001300009089

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

092

Nguyễn Thu Huyền

27/08/2000

Nữ

001300001938

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

093

Phạm Khánh Huyền

02/08/2000

Nữ

027300000073

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

094

Phạm Mạnh Hùng

20/11/2000

Nam

030200000053

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Sáng

9:45

095

Đỗ Gia Hưng

24/12/2000

Nam

0123701022

205

205

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

096

Võ Quốc Hưng

14/08/2000

Nam

031200000910

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

097

Hoàng Thanh Hương

17/08/2000

Nữ

001300005475

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

098

Nghiêm Thu Hương

16/03/2000

Nữ

034300000001

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

099

Nguyễn Quỳnh Hương

25/09/2000

Nữ

001300007609

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

100

Nguyễn Thu Hương

31/08/2000

Nữ

001300018933

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

101

Nguyễn Thùy Khanh

04/10/2000

Nữ

026050226

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

14:00

102

Phạm Nguyễn Hà Khanh

16/06/2000

Nữ

025930329

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

15:45

103

Nguyễn Quốc Khánh

02/09/2000

Nam

001200001078

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

15:45

104

Phạm Lê Quốc Khánh

02/09/2000

Nam

013691611

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

15:45

105

Trần Bảo Khánh

14/07/2000

Nữ

01370107

205

205

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

15:45

106

Ngô Minh Khôi

09/10/2000

Nam

001200003617

205

205

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

107

Nguyễn Nữ Yên Khuê

26/09/2000

Nữ

001300017816

205

205

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

108

Đặng Trung Kiên

18/12/1997

Nam

013445219

205

205

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

109

Lê Thúc Kiên

14/07/2000

Nam

001200006222

205

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

110

Nguyễn Hoàng Kiên

23/04/1999

Nam

001099005251

205

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

111

Nguyễn Trung Kiên

20/10/2000

Nam

013693265

205

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

8:00

112

Nguyễn Jen Kin

12/10/2000

Nam

001200003390

205

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

113

Lê Quý Kỳ

18/03/1999

Nam

032016743

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

114

Lê Phương Lam

25/08/2000

Nữ

001300012793

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

115

Nguyễn Thanh Lâm

21/10/2000

Nam

001200005244

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

116

Bùi Hà Thùy Linh

01/02/2000

Nữ

013692696

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

117

Đào Thuỳ Linh

22/02/2000

Nữ

013666600

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Sáng

9:45

118

Đào Phương Linh

24/06/2000

Nữ

036300000017

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

119

Đỗ Mỹ Linh

01/04/1998

Nữ

063480026

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

120

Hoàng Phương Linh

02/12/2000

Nữ

013668291

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

121

Lê Gia Linh

20/05/2000

Nữ

001300000695

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

122

Mai Tố Linh

10/03/2000

Nữ

013676304

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

123

Ngô Khánh Linh

01/12/2000

Nữ

013689614

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

14:00

124

Ngô Vũ Phương Linh

21/10/1999

Nữ

013656190

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

15:45

125

Nguyễn Bảo Linh

16/04/2000

Nữ

001300001001

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

15:45

126

Nguyễn Duy Linh

19/01/2000

Nam

063512301

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

15:45

127

Nguyễn Hà Linh

21/03/2000

Nữ

001300014128

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

15:45

128

Nguyễn Hoài Linh

18/11/2000

Nữ

034300004639

301

301

21/01/2018

Bàn số 4

Chiều

15:45

129

Nguyễn Phương Linh

09/08/2000

Nữ

013666563

301

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

130

Nguyễn Phương Linh

29/03/2000

Nữ

013666527

301

301

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

131

Nguyễn Phương Linh

10/12/1999

Nữ

125823222

301

301

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

132

Nguyễn Thị Thùy Linh

16/10/1999

Nữ

022199000263

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

133

Nguyễn Thùy Linh

30/01/1999

Nữ

001199008444

301

301

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

134

Trần Diệp Linh

28/09/2000

Nữ

001300008764

301

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

8:00

135

Trần Khánh Linh

28/02/2000

Nữ

035300000297

301

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

136

Trần Ngọc Linh

14/06/2000

Nữ

001300010734

301

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

137

Bùi Hoàng Long

12/03/2000

Nam

125823288

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

138

Doãn Bảo Long

16/04/2000

Nam

013692024

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

139

Hoàng Đức Long

20/02/2000

Nam

022200000291

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

140

Lưu Vũ Hoàng Long

07/09/2000

Nam

001200015126

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Sáng

9:45

141

Nguyễn Đình Long

02/08/2000

Nam

001200002095

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

142

Nguyễn Hoàng Long

23/09/2000

Nam

001200002373

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

143

Nguyễn Khoa Việt Long

09/10/2000

Nam

013666328

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

144

Phạm Minh Long

29/01/2000

Nam

013691806

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

145

Trần Cao Long

26/02/2000

Nam

013689609

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

146

Trương Gia Nhật Long

12/04/2000

Nam

013681136

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

14:00

147

Phùng Thế Gia Lộc

02/11/2000

Nam

001200007162

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

15:45

148

Đào Cẩm Ly

27/11/2000

Nữ

001300023496

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

15:45

149

Nguyễn Thị Khánh Ly

04/11/2000

Nữ

013668649

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

15:45

150

Nguyễn Hoàng Thu Mai

17/07/2000

Nữ

001300014537

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

15:45

151

Nguyễn Hương Mai

02/05/2000

Nữ

001300022247

302

302

21/01/2018

Bàn số 5

Chiều

15:45

152

Trần Duy Mạnh

19/07/2000

Nam

001200005222

302

302

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

153

Bùi Vĩnh Minh

16/06/2000

Nam

125830888

302

302

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

154

Đồng Thảo Minh

19/11/2000

Nữ

01300008563

302

302

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

155

Đỗ Ngọc Minh

13/04/2000

Nữ

001300016840

302

302

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

156

Lê Đức Minh

03/09/2000

Nam

302

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

8:00

157

Nguyễn Vũ Minh

28/04/2000

Nam

001200005065

302

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

158

Nguyễn Vũ Hoàng Minh

07/12/2000

Nam

033200000329

302

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

159

Phạm Nhật Minh

14/12/2000

Nam

001200010387

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

160

Trương Anh Minh

27/10/2000

Nam

001200017176

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

161

Ngô Hà My

02/12/2000

Nữ

001300014673

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

162

Trần Lê Huyền My

07/02/2000

Nữ

001300016008

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Sáng

9:45

163

Nguyễn Thiện Mỹ

21/10/2000

Nữ

001300010666

21/01/2018

Bàn số 3

Chiều

15:45

164

Hoàng Khánh Nam

22/12/1999

Nam

001099004980

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Chiều

14:00

165

Lê Phương Nam

04/05/2000

Nam

013694567

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Chiều

14:00

166

Lê Quốc Nam

22/10/2000

Nam

031200000131

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Chiều

14:00

167

Mai Hoài Nam

16/07/2000

Nam

001200000738

303

303

21/01/2018

Bàn số 6

Chiều

14:00

168

Phạm Hoàng Nam

15/03/2000

Nam

013689120

303