Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách

Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 12, Kỳ mùa Xuân 2016

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 12, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa xuân 2016 như sau:

- Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng Chủ nhật, 24/01/2016

- Bài thi tiếng Anh: 14h15, chiều Chủ nhật, 24/01/2016

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾKỳ tuyển sinh Mùa Xuân 2016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN
Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn

Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh

(Các thí sinh chỉ tham gia bài thi tiếng Anh được xếp ở cuối danh sách)

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Phòng thi KTTH

Phòng thi TA

Phỏng vấn

8h15, 24/01/2016

14h15, 24/01/2016

Bàn phỏng vấn

Giảng đường

Giờ có mặt

001

Tô Phương An

15/02/1998

Nữ

1198000365

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

14h00

002

Bạch Thái Anh

01/09/1998

Nam

17498774

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

14h00

003

Hoàng Phương Anh

01/10/1998

Nữ

1354560

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

14h00

004

Mạc Hải Anh

23/03/1998

Nữ

1198003613

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

14h00

005

Nguyễn Thế Anh

09/09/1998

Nam

13557688

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

14h00

006

Nguyễn Thị Vân Anh

11/09/1997

Nữ

122286941


D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

14h00

007

Phạm Tuấn Anh

21/05/1998

Nam

1098010381

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

008

Phạm Việt Anh

06/08/1996

Nam

13399269

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

009

Đặng Ngọc Ánh

23/12/1998

Nữ

13617346

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

010

Nguyễn Hồ Thanh Bình

13/12/1997

Nam

1097000180

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

011

Đặng Khánh Chi

17/06/1998

Nữ

13636376

D2-301


Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

012

Vũ Mạnh Cường

23/12/1997

Nam

163376897


D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

8h15

013

Vũ Mạnh Cường

25/04/1998

Nam

1098001729

D2-301


Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

8h15

014

Bùi Ngọc Diệp

11/01/1998

Nữ

17432761

D2-301


Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

8h15

015

Nguyễn Ngọc Diệp

24/01/1998

Nữ

13518777

D2-301


Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

8h15

016

Lê Phương Dung

05/12/1998

Nữ

13539305

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

8h15

017

Võ Hồ Ngọc Dung

21/09/1998

Nữ

13519500

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

018

Lê Hoàng Duy

01/10/1998

Nam

13518680

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

019

Nguyễn Phú Anh Duy

23/03/1998

Nam

1098005647

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

020

Lê Anh Dũng

20/10/1996

Nam

1096000076

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

021

Vũ Tuấn Dũng

10/08/1998

Nam

13518525

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

022

Ngô Thùy Dương

13/11/1998

Nữ

13529307

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 23/01/2016

D2-301

10h00

023

Nguyễn Tuấn Dương

08/08/1998

Nam

1098011049

D2-302

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

14h00

024

Dương Đặng Linh Đan

27/07/1998

Nữ

1198000561

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

14h00

025

Lê Tiến Đạt

28/12/1996

Nam

13529683

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

14h00

026

Nguyễn Đức Đạt

22/03/1998

Nam

1098004224

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

14h00

027

Trịnh Hải Đăng

15/10/1998

Nam

13536021

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

028

Hoàng Minh Đức

08/02/1998

Nam

164622604

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

029

Lương Thế Đức

16/05/1998

Nam

13613846

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

030

Nguyễn Trần Nhật Đức

11/11/1998

Nam

13548755

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

031

Vương Trí Đức

14/08/1998

Nam

134909953

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

032

Đặng Nguyên Hoàng Gia

26/09/1997

Nam

42097000001

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều, 23/01/2016

D2-301

15h30

033

Đinh Văn Giang

12/03/1997

Nam

163279962


D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

14h00

034

Trần Hương Giang

09/05/1998

Nữ

13545553

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

14h00

035

Nguyễn Nhị Hà

02/09/1998

Nữ

13488416

D2-302


Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

14h00

036

Nguyễn Thu Hà

28/06/1998

Nữ

13569792

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

14h00

037

Nguyễn Việt Hà

13/12/1998

Nữ

13579662

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

14h00

038

Nguyễn Vũ Sơn Hà

21/11/1998

Nữ

13490933

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

039

Lê Hoàng Hải

15/12/1998

Nam

13510494

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

040

Nguyễn Hồng Hạnh

13/10/1998

Nữ

1198003197

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

041

Nguyễn Minh Hạnh

02/11/1998

Nữ

13521346

D2-302


Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

042

Đỗ Minh Hằng

06/01/1997

Nữ

13373324

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

043

Phạm Ngọc Hân

09/01/1998

Nữ

13488869

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2016

D2-302

15h30

044

Chu Minh Hiếu

23/10/1998

Nam

13511063

D2-303

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

8h15

045

Hoàng Minh Hiếu

21/07/1998

Nam

13531951

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

8h15

046

Mai Đình Hiếu

31/10/1998

Nam

13494743

D2-303


Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

8h15

047

Nguyễn Đặng Đức Hiếu

19/09/1998

Nam

13528745

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

8h15

048

Nguyễn Minh Hiếu

05/05/1998

Nữ

13511624

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

8h15

049

Nguyễn Minh Hiếu

16/05/1998

Nam


D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

050

Trần Quốc Hiếu

11/12/1997

Nam

13418874

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

051

Vũ Ngọc Hiếu

28/04/1998

Nam

13498278

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

052

Nguyễn Minh Hiền

01/09/1998

Nữ

13579301

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

053

Lê Minh Hoa

24/02/1998

Nữ

1198000983

D2-303


Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

054

Nguyễn Khánh Hoàng

03/02/1998

Nam

13511463

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Sáng, 23/01/2016

D2-302

10h00

055

Phùng Việt Hoàng

15/11/1994

Nam

1094001700

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

14h00

056

Bùi Quang Huy

29/04/1998

Nam

13625950

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

14h00

057

Đặng Quang Huy

31/10/1998

Nam

13528007

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

14h00

058

Nguyễn Hữu Quang Huy

16/12/1998

Nam

95273645

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

14h00

148

Văn Đức Hưng

25/04/1998

Nam

13531740

D2-303

D2-401

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

059

Phan Thị Khánh Huyền

24/10/1998

Nữ

13549490

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

14h00

060

Bùi Phương Khanh

03/10/1998

Nữ

13490494

D2-303


Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

15h30

061

Vũ Thị Ngọc Khánh

20/11/1998

Nữ

31198002823

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

15h30

062

Nguyễn Ngọc Minh Khuê

16/01/1998

Nữ

17388679

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

15h30

063

Nguyễn Trung Kiên

29/12/1996

Nam

187404387

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

15h30

064

Vũ Tiến Lâm

28/03/1998

Nam

13539134

D2-304

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 23/01/2016

D2-302

15h30

065

Bùi Diệu Linh

11/11/1998

Nữ

13656875

D2-304

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

14h00

066

Bùi Yến Linh

06/08/1998

Nữ

13488892

D2-304

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

14h00

067

Cao Lê Thùy Linh

30/10/1998

Nữ

13511828

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

14h00

068

Đào Phương Linh

19/06/1998

Nữ

13511447

D2-304


Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

14h00

069

Đỗ Khánh Linh

15/11/1998

Nữ

13545908

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

14h00

070

Nguyễn Diệu Linh

17/09/1998

Nữ

13611140

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

071

Nguyễn Nhật Linh

29/07/1998

Nữ

13549530

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

147

Nguyễn Khánh Linh

08/02/1998

Nữ

13521063

D2-304

D2-304

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2016

D2-304

15h30

072

Tống Khánh Linh

22/05/1998

Nữ

145912548

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

073

Trần Bảo Hoàng Linh

25/12/1997

Nữ

13563914

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

074

Trần Thùy Linh

18/08/1998

Nữ

13527822

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

075

Nguyễn Bảo Long

18/03/1998

Nam

13498371

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2016

D2-303

15h30

076

Nguyễn Nam Long

19/05/1998

Nam

13510477

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

8h15

077

Nguyễn Thanh Long

10/09/1998

Nam

13521298

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

8h15

078

Phạm Thị Ngọc Mai

10/08/1995

Nữ

174811748

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

8h15

079

Trần Ngọc Mai

15/08/1998

Nữ

1198002426

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

8h15

080

Lại Bình Minh

26/10/1998

Nam

13539898

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

8h15

081

Trần Trang Minh

21/10/1997

Nữ

13444059


D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

082

Trương Quang Minh

28/03/1998

Nam

13622266

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

083

Phạm Vũ Ngọc My

08/01/1998

Nữ

13519899

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

084

Nguyễn Thế Hoàng Nam

02/09/1998

Nam

B8109305

D2-304

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

085

Nguyễn Phương Nga

18/02/1998

Nữ

13527632

D2-305

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

086

Nguyễn Phương Ngân

20/04/1998

Nữ

1198002465

D2-305

D2-304

Bàn số 3, Sáng, 23/01/2016

D2-303

10h00

087

Vũ Kim Ngân

19/06/1998

Nữ

36198000004

D2-305


Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

14h00

149

Hoàng Trọng Nghĩa

07/06/1993

Nam

12977829

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

15h30

088

Nguyễn Minh Ngọc

20/09/1998

Nữ

13519524

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

14h00

089

Nguyễn Thanh Ngọc

27/10/1998

Nữ

13498152

D2-305


Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

14h00

090

Nguyễn Phước Nguyên

15/08/1997

Nam

13569531

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

14h00

091

Nguyễn Thế Nguyên

14/05/1997

Nam

25097000028


D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

14h00

092

Trần Bảo Nguyên

29/12/1998

Nam

13691530

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

15h30

093

Trần Lam Nguyệt

14/07/1998

Nữ

17502060

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

15h30

094

Phạm Minh Nhật

27/07/1998

Nam

13549744

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

15h30

095

Nguyễn Phương Nhi

16/06/1998

Nữ

13495228

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

15h30

096

Nguyễn Quế Nhi

28/11/1998

Nữ

1198001105

D2-305

D2-305

Bàn số 3, Chiều, 23/01/2016

D2-303

15h30

097

Đinh Hồng Nhung

07/05/1998

Nữ

13518781

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

8h15

098

Phạm Hồng Nhung

07/02/1998

Nữ

1198000164

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

8h15

099

Vũ Thị Nhung

19/12/1997

Nữ

34197001098

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

8h15

100

Ngô Lê Hồng Phong

01/04/1998

Nam

13528936

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

8h15

101

Bạch Ngọc Phương

26/12/1998

Nữ

13495959

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

8h15

102

Nguyễn Hà Phương

25/06/1998

Nữ

13498607

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

103

Nguyễn Minh Phương

11/07/1998

Nữ

13510417

D2-305


Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

104

Nguyễn Thu Phương

06/02/1998

Nữ

13514639

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

105

Nguyễn Trần Lan Phương

20/04/1998

Nữ

1198000976

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

106

Trần Thu Phương

07/08/1998

Nữ

1198001611

D2-306

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

107

Trần Minh Quang

22/10/1998

Nam

13657777

D2-306

D2-305

Bàn số 4, Sáng, 23/01/2016

D2-305

10h00

108

Nguyễn Đình Quân

19/04/1998

Nam

13510411

D2-306


Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

14h00

109

Nguyễn Trần Long Quân

19/05/1997

Nam

13349174

D2-306

D2-305

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

14h00

110

Nguyễn Đặng Bảo Quyên

15/03/1998

Nữ

13528722

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

14h00

111

Nguyễn Phương Diễm
Quỳnh

03/10/1998

Nữ

13514654

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

14h00

112

Đặng Tiểu Tô Sa

27/05/1998

Nữ

13580198

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

14h00

113

Hoàng Thái Sơn

11/02/1995

Nam

13164935

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

15h30

114

Nguyễn Tuấn Tâm

28/03/1998

Nam

25098000017

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

15h30

115

Đỗ Minh Tân

16/03/1998

Nam

13563799

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

15h30

116

Hà Phương Thanh

07/04/1998

Nữ

13495758

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

15h30

117

Nguyễn Thu Thảo

05/04/1998

Nữ

13544037

D2-306

D2-306

Bàn số 4, Chiều, 23/01/2016

D2-305

15h30

118

Nguyễn Thu Thủy

16/08/1996

Nữ

73352784

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

8h15

119

Hoàng Minh Thư

15/12/1998

Nữ

13536484

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

8h15

120

Nguyễn Lương Anh Thư

28/08/1998

Nữ

1198005688

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

8h15

121

Ngô Thanh Thủy Tiên

03/06/1998

Nữ

13515254

D2-306


Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

8h15

122

Lê Trần Hà Trang

22/05/1998

Nữ

13592876

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

8h15

123

Nguyễn Thị Thùy Trang

27/04/1997

Nữ

142855558


D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

124

Nguyễn Thu Trang

01/11/1998

Nữ

13518704

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

125

Phạm Linh Trang

12/03/1998

Nữ

13636115

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

126

Vũ Lân Trang

15/06/1998

Nữ

1198006354

D2-306

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

127

Nguyễn Thị Thu Trà

10/03/1998

Nữ

13532038

D2-401

D2-306

Bàn số 5, Sáng, 23/01/2016

D2-306

10h00

128

Phạm Thu Trà

25/03/1998

Nữ

13518467

D2-401

D2-306

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

14h00

129

Trần Thu Trà

25/04/1998

Nam

13568161

D2-401

D2-306

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

14h00

130

Ngô Thủy Trinh

27/01/1998

Nữ

13659667

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

14h00

131

Nguyễn Hoàng Trung

07/06/1996

Nam

13532988

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

14h00

132

Nguyễn Huy Trung

03/12/1998

Nam

13537777

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

14h00

133

Phạm Thành Trung

14/01/2016

Nam

13510147

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

15h30

134

Trần Trung

02/12/1998

Nam

1098001037

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

15h30

135

Vũ Quang Trung

07/02/1998

Nam

13515236

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

15h30

136

Trịnh Minh Tuấn

02/12/1998

Nam

13668063

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

15h30

137

Đàm Anh Tú

12/11/1998

Nữ

13528582

D2-401

D2-401

Bàn số 5, Chiều, 23/01/2016

D2-306

15h30

138

Nguyễn Anh Tú

31/07/1998

Nam

13538850

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

14h00

139

Nguyễn Anh Tú

02/10/1998

Nam

1098001624

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

14h00

140

Nguyễn Hữu Tùng

27/09/1998

Nam

13538160

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

14h00

141

Nguyễn Sơn Tùng

19/12/1998

Nam

13498759

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

14h00

142

Hoàng Thế Vinh

12/08/1998

Nam

101345040

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

14h00

143

Phạm Lê Vũ

15/10/1998

Nam

1098001721

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

15h30

144

Nguyễn Ân Vương

04/08/1998

Nam

13580210

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

15h30

145

Nguyễn Minh Vương

04/08/1998

Nam

13580211

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

15h30

146

Nguyễn Hải Yến

31/01/1998

Nữ

13598502

D2-401

D2-401

Bàn số 6, Chiều, 23/01/2016

D2-401

15h30

150
Đỗ Trọng Duy
16/09/1997
Nam
1097010588

D2-305151
Nguyễn Thị Thanh Hằng
03/01/1997