Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách

Danh sách thí sinh dự thi chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ Tuyển sinh Mùa xuân năm 2017

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 13, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Xuân 2017 như sau:

- Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày Thứ Bảy, 21/01/2017

- Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều ngày Thứ Bảy, 21/01/2017

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, thí sinh cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:


SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Phòng thi KTTH

Phòng thi TA

Phỏng vấn

8h15, 21/01/2017

14h15, 21/01/2017

Bàn phỏng vấn

Giảng đường

Giờ có mặt

001

Đỗ Thị Ngân An

15/08/1999

Nữ

013617344

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

8h15

002

Trần Lê Hoàng An

30/04/1999

Nam

001099001838

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

8h15

003

Đào Diệu Anh

05/05/1999

Nữ

013616784

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

8h15

004

Đinh Quang Anh

01/04/1999

Nam

013674659

D2-301

D2-301

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

8h15

005

Hoàng Quỳnh Anh

19/07/1999

Nữ

001199010910

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

8h15

006

Lê Việt Anh

26/09/1999

Nam

001099002224

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

8h15

007

Nguyễn Mai Anh

18/09/1999

Nữ

001199002871

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

008

Nguyễn Phương Anh

08/10/1999

Nữ

017452763

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

009

Nguyễn Phương Anh

02/10/1999

Nữ

013616990

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

010

Nguyễn Quỳnh Anh

31/03/1999

Nữ

013628013

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

011

Nguyễn Thị Kiều Anh

02/07/1999

Nữ

101279750

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

012

Nguyễn Việt Anh

20/09/1999

Nam

013625455

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

14h00

013

Phạm Ngọc Minh Anh

13/11/1999

Nữ

001199002553

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

14h00

014

Phạm Thế Anh

06/08/1999

Nam

013617457

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

14h00

015

Trần Đức Anh

09/10/1999

Nam

001099002892

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

14h00

016

Trần Hoàng Phương Anh

28/06/1999

Nữ

013639928

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

14h00

017

Trần Minh Anh

30/09/1999

Nữ

013603661

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

018

Trần Nhật Anh

21/11/1999

Nữ

001199002521

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

019

Trần Quỳnh Anh

22/07/1999

Nữ

001199002155

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

020

Lê Ngọc Ánh

20/06/1999

Nữ

013656812

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

021

Phạm Văn Bắc

22/12/1999

Nam

024099000037

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

022

Dương Bảo Châu

19/07/1999

Nữ

010199000002

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều, 22/01/2017

D2-301

15h30

023

Nguyễn Đăng Châu

07/06/1999

Nam

001099001606

D2-301

D2-301

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

8h15

024

Nguyễn Hoàng Minh Châu

09/12/1999

Nữ

001199007593

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

8h15

025

Bùi Phương Chi

27/12/1999

Nữ

013619350

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

8h15

026

Nguyễn Thị Thảo Chi

20/04/1999

Nữ

048199000001

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

8h15

027

Nguyễn Thùy Chi

19/10/1997

Nữ

001197003869

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

028

Trần Mai Chi

03/04/1999

Nữ

013624928

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

029

Đinh Thiện Công

15/07/1999

Nam

001099002682

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

030

Lê Ngọc Cường

19/01/1998

Nam

001098005247

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

031

Bùi Thị Hà Dung

24/10/1999

Nữ

013617650

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

032

Nguyễn Phương Dung

28/08/1999

Nữ

013608621

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng, 22/01/2017

D2-302

10h00

033

Nguyễn Thùy Dung

20/12/1999

Nữ

013625485

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Sáng, 22/01/2017

D2-301

10h00

034

Đỗ Anh Duy

08/08/1998

Nam

013528553

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

14h00

035

Nguyễn Đức Duy

11/08/1997

Nam

013373931

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

14h00

036

Vũ Thùy Dương

19/09/1999

Nữ

001199000151

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

14h00

037

Nguyễn Thành Đạt

15/09/1999

Nam

034099001861

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

14h00

038

Phạm Quốc Đạt

20/06/1999

Nam

001099002116

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

14h00

039

Vũ Hải Đạt

20/05/1999

Nam

001099002286

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

040

Hoàng Minh Đức

23/12/1999

Nam

013624993

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

041

Huỳnh Tấn Đức

13/01/1999

Nam

001099000387

D2-302

D2-302

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

8h15

042

Lê Đình Minh Đức

07/07/1999

Nam

013636500

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

043

Nguyễn Anh Đức

19/06/1999

Nam

001099006311

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

044

Trương Minh Đức

17/07/1999

Nam

013650767

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

045

Nguyễn Linh Giang

30/04/1999

Nữ

040199000002

D2-302

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

8h15

046

Nguyễn Quỳnh Giang

26/08/1999

Nữ

032000909

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

8h15

047

Nguyễn Thị Thu Giang

10/11/1999

Nữ

351990000169

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

8h15

048

Nguyễn Minh Hà

09/09/1999

Nữ

013652480

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

8h15

049

Phạm Nam Hà

28/06/1999

Nam

001099000730

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

050

Trần Cẩm Hà

25/09/1999

Nữ

001199006170

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

051

Nguyễn Hồng Hạnh

17/03/1999

Nữ

132341999

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

052

Nguyễn Lê Mĩ Hạnh

20/02/1999

Nữ

013628552

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

053

Trần Minh Hạnh

27/08/1999

Nữ

013624097

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

054

Đỗ Thị Minh Hằng

21/11/1999

Nữ

132367632

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Sáng, 22/01/2017

D2-303

10h00

055

Nông Thúy Hằng

24/07/1999

Nữ

073474688

D2-303

D2-303

Bàn số 2, Chiều, 22/01/2017

D2-302

15h30

056

Phạm Thị Thu Hằng

19/08/1999

Nữ

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

14h00

057

Tạ Minh Hằng

08/09/1999

Nữ

017452729

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

14h00

058

Vũ Quế Hằng

02/10/1998

Nữ

001198002246

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

14h00

059

Lê Bảo Hân

31/08/1999

Nữ

001199001241

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

14h00

060

Đào Việt Hiếu

23/10/1998

Nam

132365862

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

14h00

061

Lê Trung Hiếu

04/09/1999

Nam

132429590

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

062

Nguyễn Trung Hiếu

04/12/1999

Nam

001099001979

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

063

Nguyễn Dương Hiền

25/01/1999

Nữ

132365804

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

064

Lê Minh Hoàng

30/09/1999

Nam

013622313

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

065

Nguyễn Việt Hoàng

23/08/1999

Nam

001099001068

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

066

Nguyễn Việt Hoàng

26/07/1999

Nam

013654592

D2-303

D2-303

Bàn số 3, Chiều, 22/01/2017

D2-303

15h30

067

Hà An Hòa

02/08/1999

Nữ

001199000723

D2-303

D2-303

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

8h15

068

Phương Trung Hòa

16/12/1999

Nam

032014056

D2-303

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

8h15

069

Hà Ngọc Huyền

21/12/1999

Nữ

013607050

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

8h15

070

Hoàng Thu Huyền

16/09/1999

Nữ

001199002276

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

8h15

071

Nguyễn Khánh Huyền

08/10/1999

Nữ

013613883

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

8h15

072

Nguyễn Thanh Huyền

24/08/1999

Nữ

013625743

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

073

Nguyễn Bảo Hưng

24/07/1997

Nam

013466571

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

074

Nguyễn Đắc Ngọc Hưng

15/04/1999

Nam

013628689

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

075

Bùi Huyền Hương

15/01/1999

Nữ

013608242

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

076

Nguyễn Thị Thiên Hương

23/02/1999

Nữ

013628964

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

077

Phạm Quỳnh Hương

21/09/1999

Nữ

013616022

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Sáng, 22/01/2017

D2-304

10h00

078

Trần Ngọc Hường

04/09/1999

Nữ

132322713

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

14h00

079

Kiều Hoàng Mai Khanh

15/09/1999

Nữ

001199004682

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

14h00

080

Bùi Nguyễn Khánh

30/08/1999

Nam

001099016822

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

14h00

081

Lê Thị Kim Khánh

04/02/1999

Nữ

145842817

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

14h00

082

Hoàng Cao Khải

15/05/1999

Nam

132342626

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

14h00

083

Nguyễn Đăng Khoa

16/12/1999

Nam

013636301

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

084

Trần Tiến Khoa

06/01/1999

Nam

001099001438

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

085

Trịnh Nguyễn Anh Khôi

23/06/1999

Nam

013650032

D2-304

D2-304

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

8h15

086

Nguyễn Hoàng Kiên

23/04/1999

Nam

001099005251

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

087

Đỗ Lưu Thiên Lam

15/04/1999

Nữ

164657567

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

088

Phạm Ngọc Mai Lan

10/09/1999

Nữ

013656591

D2-304

D2-304

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

089

Phạm Hà Huệ Lâm

11/10/1999

Nữ

001199000992

D2-304

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

8h15

090

Phạm Hoàng Lân

28/02/1999

Nam

001099000889

D2-304

D2-304

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

8h15

091

Dương Vân Linh

06/01/1999

Nữ

001199017055

D2-305

D2-304

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

8h15

092

Đặng Việt Linh

15/05/1999

Nữ

013603274

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

8h15

093

Đinh Hà Ngọc Linh

09/10/1999

Nữ

013603741

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

094

Đỗ Thùy Linh

13/10/1999

Nữ

001199000152

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

095

Lưu Thùy Linh

01/02/1999

Nữ

001199001968

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

096

Nguyễn Hoài Linh

17/04/1999

Nam

001099006684

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

097

Nguyễn Lê Khánh Linh

20/10/1999

Nữ

001199014986

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

098

Nguyễn Lê Mỹ Linh

26/03/1999

Nữ

001199001681

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Sáng, 22/01/2017

D2-305

10h00

099

Nguyễn Phương Linh

09/11/1999

Nữ

013619306

D2-305

D2-305

Bàn số 4, Chiều, 22/01/2017

D2-304

15h30

100

Nguyễn Thị Hải Linh

01/07/1999

Nữ

013614276

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

14h00

101

Tô Như Linh

18/10/1998

Nữ

001198005789

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

14h00

102

Trần Giang Linh

29/12/1999

Nữ

013614277

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

14h00

103

Trần Nguyệt Linh

01/12/1999

Nữ

001199000818

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

14h00

104

Vũ Nhật Linh

18/09/1999

Nữ

119909181

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

14h00

105

Cao Thiên Lương

26/12/1999

Nữ

013613912

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

106

Đỗ Thị Hoàng Mai

23/06/1999

Nữ

001199001560

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

107

Nguyễn Ngọc Mai

06/12/1999

Nữ

001199001528

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

108

Dương Tuấn Minh

18/10/1999

Nam

001099013036

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

109

Lê Minh

18/04/1999

Nam

013683773

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

110

Ngô Quang Minh

24/09/1999

Nam

061074682

D2-305

D2-305

Bàn số 5, Chiều, 22/01/2017

D2-305

15h30

111

Nguyễn Vũ Diệu Minh

26/07/1999

Nữ

013650433

D2-305

D2-305

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

8h15

112

Nguyễn Vũ Hoàng Minh

23/09/1999

Nam

001099011959

D2-306

D2-305

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

8h15

113

Phạm Ngọc Tuấn Minh

23/05/1999

Nam

003109900000

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

8h15

114

Vũ Doãn Anh Minh

14/12/1999

Nam

031099000018

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

8h15

115

Bùi Ngọc Trà My

05/07/1999

Nữ

013650774

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

8h15

116

Hoàng Phương Nam

30/04/1997

Nam

122291518

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

117

Nguyễn Tuấn Nam

29/08/1999

Nam

013625891

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

118

Nguyễn Thúy Nga

01/11/1999

Nữ

014199000009

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

119

Lê Hồng Ngọc

20/01/1999

Nữ

001199000379

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

120

Lê Minh Ngọc

13/08/1999

Nữ

032020295

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

121

Nguyễn Hải Ngọc

01/07/1999

Nữ

017502928

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Sáng, 22/01/2017

D2-306

10h00

122

Nhữ Minh Nguyệt

05/12/1999

Nữ

013625515

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

14h00

123

Phạm Quang Nhật

26/08/1999

Nam

001099000679

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

14h00

124

Vũ Minh Nhật

28/03/1999

Nữ

013650029

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

14h00

125

Nguyễn Phương Nhi

28/08/1999

Nữ

013608620

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

14h00

126

Phan Vân Nhi

08/10/1999

Nữ

013663516

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

14h00

127

Phạm Thị Lan Nhi

30/12/1999

Nữ

001199003113

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

128

Nguyễn Thị Hồng Nhung

22/02/1999

Nữ

331199000886

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

129

Nguyễn Thụy Phong

12/10/1999

Nam

013626103

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

130

Đào Việt Phúc

16/07/1998

Nam

132289858

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

131

Nguyễn Hoàng Phúc

08/05/1999

Nam

001099003362

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

132

Đặng Quế Phương

09/11/1999

Nữ

013628430

D2-306

D2-306

Bàn số 6, Chiều, 22/01/2017

D2-306

15h30

133

Đỗ Thu Phương

01/05/1999

Nữ

001199016677

D2-401

D2-306

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

8h15

134

Phạm Thị Mai Phương

24/11/1999

Nữ

132408518

D2-401

D2-306

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

8h15

135

Phí Minh Phương

10/12/1999

Nữ

013625042

D2-401

D2-306

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

8h15

136

Vũ Minh Phương

14/06/1999

Nữ

001199001113

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

8h15

137

Bùi Hồng Quang

21/09/1999

Nam

013617658

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

8h15

138

Lê Trung Quân

04/10/1999

Nam

001099014640

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

139

Nguyễn Ngọc Quỳnh

20/02/1999

Nữ

001199000367

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

140

Nguyễn Như Trường Sơn

11/04/1998

Nam

013568711

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

141

Nguyễn Vũ Thái

17/11/1999

Nam

013624837

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

142

Nguyễn Duy Thành

01/07/1999

Nam

013650734

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

143

Lê Phương Thảo

25/10/1999

Nữ

001199000774

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Sáng, 22/01/2017

D2-401

10h00

144

Nguyễn Phương Thảo

06/07/1998

Nữ

082291712

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

14h00

145

Trần Phương Thảo

27/08/1999

Nữ

001199013676

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

14h00

146

Trịnh Phương Thảo

24/04/1999

Nữ

001199007367

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

14h00

147

Trương Thu Thảo

26/08/1999

Nữ

051027389

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

14h00

148

Vũ Phương Thảo

17/03/1999

Nữ

001199006915

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

14h00

149

Hoàng Mạnh Thắng

04/11/1998

Nam

001098011003

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

150

Nguyễn Đức Thắng

05/01/1999

Nam

B9368494

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

151

Tạ Đức Thịnh

10/10/1999

Nam

013648113

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

152

Đỗ Thị Thơm

03/05/1999

Nữ

145864817

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

153

Nguyễn Minh Thu

10/12/1999

Nữ

001199001410

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

154

Nguyễn Thị Xuân Thu

15/03/1999

Nữ

013628062

D2-401

D2-401

Bàn số 7, Chiều, 22/01/2017

D2-401

15h30

155

Vũ Thanh Thủy

03/11/1999

Nữ

001199006108

D2-402

D2-401

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

8h15

156

Phan Ngọc Anh Thư

14/11/1999

Nữ

013639366

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

8h15

157

Đào Thanh Trang

01/11/1999

Nữ

001199002537

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

8h15

158

Lê Thùy Trang

24/09/1999

Nữ

001199001211

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

8h15

159

Lưu Quỳnh Trang

29/08/1999

Nữ

125823337

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

8h15

160

Mai Thu Trang

15/10/1999

Nữ

022199000022

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

10h00

161

Nguyễn Ngọc Trang

18/07/1999

Nữ

013616595

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

10h00

162

Nguyễn Thị Thùy Trang

28/02/1998

Nữ

024198000026

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

10h00

163

Nguyễn Thùy Trang

18/03/1998

Nữ

145706666

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

10h00

164

Thành Thu Trang

11/05/1999

Nữ

001199000985

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Sáng, 22/01/2017

D2-402

10h00

165

Trần Quỳnh Trang

26/05/1999

Nữ

013622500

D2-402

D2-402

Bàn số 8, Chiều, 22/01/2017

D2-402

14h00

166