Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách
Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 1,2 và 4 chương trình IBD@NEU; tiếng Anh chương trình BBAE@NEU
Danh sách sinh viên khóa 14 Mùa Thu (theo lớp), kỳ tuyển sinh Mùa Thu, tháng 9/2018
Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 14, Kỳ mùa Xuân 2018
Danh sách sinh viên khóa 13 Mùa Thu (theo lớp), kỳ tuyển sinh Mùa Thu, tháng 9/2017
Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 13, Kỳ mùa Thu 2017
Danh sách thí sinh dự thi chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ Tuyển sinh Mùa xuân năm 2017
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 2, dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 12 mùa Xuân
Trang:  Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.816.185