Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Tin tức sự kiện  |  Hội thảo - Tư vấn  |  NCKH sinh viên  |  Các công trình xuất bản
Các công trình xuất bản

Đề tài cấp Bộ- Chủ nhiệm: TS Phan Thủy Chi, Viện ĐTQT

   
09:02' AM - Thứ năm, 01/08/2013
Tên đề tài: "Hoàn thiện quy trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học ở một số trường đại học khối kinh tế”- Mã số B2010.06141

Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Thủy Chi
Thành viên: ThS Hồ Hoàng Lan (thư ký)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
ThS. Lê Thị Hương Lan
ThS. Trịnh Thị Thu Giang

Thời gian nghiệm thu:
2012

Xếp loại: Tốt.

Tóm tắt:

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (LKĐTQT) xuất hiện từ đầu những năm 1990, dưới hình thức các dự án tài trợ đào tạo của các tổ chức chính phủ nước ngoài, sau đó chuyển dần sang giai đoạn trang trải kinh phí một phần hoặc toàn phần, dựa vào đóng góp của người học. Các chương trình dạng này xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam ở bậc đào tạo thạc sĩ, chủ yếu là ở kĩnh vực kinh tế, quản lý, đông đảo nhất là MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Từ đầu những năm 2000, đã xuất hiện các chương trình tương tự ở bậc cao đẳng, và tiếp theo là bậc Cử nhân. Với thực tế nền giáo dục đại học của nước ta còn quá nhiều bất cập, trong khi áp lực của những đòi hỏi mang tính quốc tế đối với lực lượng lao động ngày càng rõ nét, bên cạnh đó, mức thu nhập của người dân cũng tăng lên khá nhanh trong quá trình đổi mới nền kinh tế, tất cả những yếu tố đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Từ một vài chương trình LKĐTQT ở bậc đại học vào năm 2005, đến nay đã có đến hàng chục chương trình liên kết ở dạng này, với các quan hệ liên kết với rất nhiều trường, từ các nước khác nhau.

Sự xuất hiện của loại hình đào tạo mới với những tình huống tốt xấu khác nhau đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và dư luận xã hội. Đã có nhiều bài báo, nhiều cuộc hội thảo đề cập đến các chương trình LKĐTQT, với những mổ xẻ ban đầu, nêu lên các ý kiên trái chiều về loại hình đào tạo này, từ thế mạnh của các chương trình LKĐTQT đến những cảnh báo chất lượng người học (đầu vào quá mở) đến chất lượng đào tạo (đầu ra cũng quá rộng) hay vấn đề bằng cấp quốc tế. Cũng đã có những nghiên cứu xung quanh việc khai thác các yếu tố tích cực của các chương trình LKĐTQT phục vụ cho công cuộc cải cách giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục đại học nói riêng.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa có một nghiên cứu mang tính hệ thống về quy trình đào tạo trong các chương trình LKĐTQT, để xem xét một cách cơ bản về bản chất của các chương trình LKĐTQT trong mối tương quan với mục tiêu đào tạo ra các sinh viên đáp ứng được những đòi hỏi mang tính quốc tế đối với nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập.

Thông qua việc nghiên cứu khảo sát quy trình đào tạo theo nghĩa rộng, bắt đầu từ khâu tuyển sinh, định hướng sinh viên trước khóa học, quá trình giảng dạy học tập trên lớp và các hoạt động hỗ trợ, định hướng trước khi tốt nghiệp... của các chương trình LKĐTQT ở bậc đại học trong các trường đại học khối kinh tế Việt Nam, có thể đánh giá được vai trò của từng khâu cũng như mối quan hệ giữa chúng trong việc đóng góp vào mục tiêu đào tạo của cả chương trình. Từ đó góp phần hoàn thiện quy trình đào tạo của các chương trình LKĐTQT, đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học của đất nước.

Mục tiêu nghiên cứu

§Ò tµi cã 3 môc tiªu chñ yÕu sau ®©y:

· Làm rõ nhận thức về quy trình đào tạo đối với một chương trình đào tạo

· Xây dựng quy trình đào tạo cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học ở nước ta. Tình huống điển hình: trường hợp của Chương trình Cử nhân Quốc tế tại đại học Kinh tế quốc dân IBD@NEU và một số chương trình LKĐTQT tại ĐH QGHN, ĐHNT;

· Đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo của các chương trình LKĐTQT bậc đại học ở các trường đại học khối kinh tế, hướng tới đào tạo ra đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh quốc tế.

Cách tiếp cận, phương pháp và phạm vi nghiên cứu

a) Cách tiếp cận

Đề tài được tiếp cận từ các góc độ sau đây:

- Tiếp cận từ cơ sở lý luận, tổng quan về quy trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

- Tiếp cận từ thực tiễn và nghiên cứu, đánh giá thực tế triển khai quy trình đào tạo của các chương trình LKĐTQT của các trường đại học khối kinh tế.

- Tiếp cận từ những định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển của các trường đại học khối kinh tế và hệ thống giáo dục đại học ở nước ta nói chung.

b) Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như: phương pháp nghiên cứu so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp logic. Bên cạnh đó, đề tài sẽ sử dụng các phương pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại như:

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Phương pháp này thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá, tổng hợp các tài liệu có liên quan.

- Phương pháp nghiên cứu tình huống: Đề tài lấy Chương trình Cử nhân quốc tế tại trường ĐH KTQD làm tình huống điển hình, tập trung đi sâu nghiên cứu và phân tích quy trình đào tạo của Chương trình, hệ thống hóa các khâu trong quy trình, từ đó đối chiếu, so sánh với các chương trình LKĐTQT khác. Lý do lựa chọn Chương trình Cử nhân quốc tế tại ĐH KTQD: (i) đây là chương trình LKĐTQT bậc đại học đầu tiên tại Hà Nội, và cũng là Chương trình đầu tiên cấp bằng của trường đại học của Anh; (ii) Chương trình đã hoạt động được một thời gian tương đối dài, với 3 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, ngày càng phát triển về chất lượng và quy mô, chứng tỏ là một tình huống tốt để nghiên cứu; (iii) nhóm nghiên cứu bao gồm những thành viên là người sáng lập ra Chương trình, luôn tâm huyết mong muốn Chương trình phát triển bền vững, đi tiên phong trong lĩnh vực LKĐTQT, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của giáo dục Việt Nam

- Phương pháp chuyên gia: Đề tài sẽ tổ chức một số hội nghị chuyên đề, hội thảo để thảo luận, thu thập ý kiến của các chuyên gia về đánh giá tồn tại, nguyên nhân, giải pháp hoàn thiện quy trình đào tạo các chương trình LKĐTQT bậc đại học thuộc chuyên ngành kinh tế.

c) Phạm vi nghiên cứu

- Điều tra, đánh giá quy trình đào tạo của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học ở một trường đại học: Đại học KTQD, Đại học Quốc gia HN, Đại học Ngoại thương HN.

- Thời gian: Nghiên cứu, đánh giá quy trình đào tạo của các chương trình LKĐTQT của các trường ĐH khối kinh tế trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2009 (5 năm).

Số lượt đọc:  466  -  Cập nhật lần cuối:  01/08/2013 09:16:13 AM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.361.459